...

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Spojrzeć prawdzie w oczy?

Kochani, dostaliśmy od Was ponad 400 prac w zgłoszeniach konkursowych. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. W ostatnich dniach jury pracowało bardzo intensywnie nad wyborem najciekawszych prac. Oto wyniki:

Zwycięzcy Kategorii I

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Zwycięzcy Kategorii II

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Wybór był bardzo trudny, dlatego też zdecydowaliśmy się przyznać wyróżnienia (I i II stopnia) w obu kategoriach:

Kategoria I

Wyróżnienie I stopnia

Wyróżnienie II stopnia

Kategoria II

Wyróżnienie I stopnia

Wyróżnienie II stopnia

Chcemy też poinformować, że wernisaż wszystkich prac rozpocznie się 4 maja 2021 r. na naszej stronie internetowej w zakładce Wernisaż.


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Spojrzeć prawdzie w oczy?

W świecie, w którym zewsząd zalewają nas informacje, trudno jest stwierdzić co jest prawdą, a co fałszem. Problem fałszywych danych dotyka (w mniejszym lub większym stopniu, pośrednio lub bezpośrednio) każdego człowieka.

Chcemy zaangażować młode osoby w dyskusję o dezinformacji, fake newsach i prawdzie, dlatego organizujemy konkurs, w którym uczniowie będą mogli wykazać się kreatywnością i talentem plastycznym. Liczy się pomysł i odwaga, aby ,,spojrzeć prawdzie w oczy?!

Konkurs kierujemy do dzieci w wieku szkolnym, które uczęszczają do klas 4-8 szkoły podstawowej. Tematem przewodnim jest fraza ,,Spojrzeć prawdzie w oczy?, która ma zachęcić uczniów do krytycznego spojrzenia na (przykładowo) ogrom informacji w internecie, zjawisko fake news czy nieprawdziwe informacje np. w tematyce zdrowia lub zmian klimatycznych.

Celem konkursu jest zaangażowanie uczniów szkół podstawowych do zbadania tematu fałszu i prawdy (w świecie rzeczywistym i wirtualnym), krytycznego myślenia, obalenia powielanych mitów oraz znalezienia nieoczywistych odpowiedzi na pytanie, czym jest prawda.

Prace plastyczne mogą być wykonywane dowolną techniką (również grafiką komputerową). Jedynym warunkiem jest to, aby pracę umieszczono na kartce papieru (format dowolny). Każdy uczeń może przesłać tylko jedną pracę.

Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe:

  • kategoria I dla uczniów klas 4-6;
  • kategoria II dla dzieci starszych w klasach 7-8.

W każdej z kategorii można wygrać ciekawe nagrody rzeczowe, zatem bierzcie kartkę, długopisy, farby i siadajcie do pracy!

Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać pracę na adres naszego stowarzyszenia (Stowarzyszenie Pravda, ul. Juliusza Fucika 15, 02-939 Warszawa). Zaznaczamy, że nasze stowarzyszenie nie pokrywa kosztów wysyłki prac! Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą szkoły, do której uczęszcza młody artysta. Po wysłaniu pracy pocztą należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym znajdują się wszystkie potrzebne dokumenty oraz informacje, które należy wypełnić, abyśmy mogli skontaktować się z uczestnikiem w razie wygranej. 

Odnośnik do formularza zgłoszeniowego (do wypełnienia przez opiekuna prawnego lub rodzica po wysłaniu pracy pocztą) znajduje się tutaj: https://forms.gle/g1KT4Qv5QjxNpyvu5.

Prace i formularze należy wysłać do 1 kwietnia 2021 do godziny 12:00.

Gdy prace zostaną dostarczone, jury podejmie się ocenienia prac pod względem sposobu interpretacji tematu, interesującego sposobu doboru środków artystycznego wyrazu oraz koncepcji realizacji plastycznej/graficznej.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na naszej stronie 30 kwietnia 2021. Tego samego dnia zostanie opublikowany również termin wernisażu!

Tak, dobrze przeczytałeś! Naszym zdaniem wszystkie prace zasługują na wyróżnienie, dlatego stowarzyszenie Pravda zorganizuje wystawę złożoną z wszystkich przesłanych prac. Termin oraz forma wydarzenia zostanie ogłoszona wraz z wynikami konkursu.

Cały zespół Pravdy życzy udanej zabawy podczas tworzenia prac i połamania flamastrów!

Ważne dokumenty:

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres email kontakt@pravda.org.pl.

Z tego miejsca z całego serca chcemy podziękować Wydawnictwu Widnokrąg, Wydawnictwu TAKO oraz Wydawnictwu Druganoga za przekazanie nagród.