Czy szkolna podstawa programowa uwzględnia edukację seksualną?

Wypowiedź uznajemy za fałszywą, ponieważ zarówno w klasach IV-VIII szkoły podstawowej jak i czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum realizowany jest przedmiot wychowania do życia w rodzinie - WDŻ, którego podstawa programowa obejmuje elementy edukacji seksualnej.

Decyzja o środkach własnych UE i Fundusz Odbudowy

Informację uznajemy za manipulację, ponieważ możliwość rozdysponowania 750 mld euro z przewidzianych 1,8 bln budżetu UE na 2021-2027 jest uzależnione od podjęcia decyzji o rozszerzeniu źródeł zasobów własnych UE, którą ratyfikowano w Sejmie.

Polska utraciła odporność zbiorową na odrę?

Informację uznajemy za prawdziwą, ponieważ UNICEF Polska w apelu do Ministra Zdrowia, Adama Niedzielskiego ogłosił, że w związku ze spadkiem poziomu wyszczepialności* dla szczepień uwzględnionych w Programie Szczepień Ochronnych jesteśmy w Polsce poniżej poziomu gwarantującego społeczeństwu odporność populacyjną (zbiorową). Jednak samą odporność

Czy stoimy na skraju masowej i legalnej inwigilacji?

Wypowiedź uznajemy za fałszywą, ponieważ wspomniana ustawa nie zmusza kierowców samochodów osobowych i pasażerów do przesyłania komukolwiek swojej lokalizacji. Wypowiedź padła 15 kwietnia na 28. posiedzeniu sejmu, gdy omawiano Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu

Ilu Polaków jest już zaszczepionych? Ilu moglibyśmy szczepić?

Wypowiedź uznajemy za fałszywą, gdyż Premier błędnie utożsamił liczbę wykonanych szczepień z liczbą zaszczepionych osób, co wprowadza odbiorców w błąd. Dodatkowo informacja dotycząca potencjalnie możliwej liczby wykonywanych szczepień w skali miesiąca jest niezgodna z wcześniej podanymi informacjami.