Okładka wykonana przez: Karolina Szymańczak

Czy na teren objęty stanem wyjątkowym mogą wjechać goście weselni?

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą, ponieważ według rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 2021 r. całodobowy zakaz przebywania na terenie objętym stanem wyjątkowym nie dotyczy osób, które wykażą, że przebywają tam ?w celu sprawowania lub udziału w kulcie religijnym, chrzcinach, weselu lub pogrzebie?.

Zatrzymania na granicy

Na początku sierpnia 2021 r. Straż Graniczna poinformowała o zatrzymaniu dużych grup uchodźców, którzy bez zezwolenia przekroczyli granicę z Białorusią. W związku z ruchem przygranicznym na tereny województwa podlaskiego i lubelskiego zostały wysłane kordony wojska oraz garnizony policji z sąsiednich województw.

Krytyczna sytuacja uchodźców

Dodatkowo od prawie czterech tygodni na granicy polsko-białoruskiej koczuje grupa uchodźców, którym kordony Wojska Polskiego i Straży Granicznej uniemożliwiają wejście na teren Polski. Według wolontariuszy z Fundacji Ocalenie, którzy porozumiewają się z koczującymi dzięki obecności tłumaczy i tłumaczek, uchodźcy nie mają dostępu do sanitariatów, opieki medycznej ani dachu nad głową

Stan wyjątkowy ? gdzie i dlaczego?

2 września 2021 roku prezydent Andrzej Duda poparł wniosek rządu i wprowadził stan wyjątkowy w 183 miejscowościach w województwie podlaskim i lubelskim. Tym samym, 3-kilometrowy pas wzdłuż granicy z Białorusią został objęty nadzwyczajnymi środkami na okres 30 dni. Rząd argumentuje swoją decyzję napiętą sytuacją na granicy, która ?jest próbą destabilizacji sytuacji w Polsce przez reżim Aleksandra Łukaszenki?.

Co to tak naprawdę znaczy?

Na obszarze objętym stanem wyjątkowym obowiązuje zakaz przebywania osób do tego nieupoważnionych ? nie dotyczy on m.in. osób zamieszkałych, pracujących, czy pobierających naukę na tym terenie. Regulacje ustawowe zawieszają prawo do zgromadzeń, w tym strajków i protestów, z wyłączeniem uczestnictwa w obrzędach religijnych. Rozporządzenie zakłada również ograniczenie dostępu do informacji publicznej, która dotyczy działań prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym. 

Wyjątkowy stan wyjątkowy

Stan wyjątkowy może być wprowadzony przez prezydenta (na wniosek rządu) w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa obywateli, konstytucyjnego ustroju państwa lub porządku publicznego. Ma on zapewnić ?jak najszybsze przywrócenie normalnego funkcjonowania państwa?. Co ciekawe, przez przeszło 40 ostatnich lat rządzący nie zdecydowali się na wprowadzenie stanu wyjątkowego ? nawet podczas wybuchu pandemii koronawirusa.