Stowarzyszenie

Widzimy, weryfikujemy, wyjaśniamy.
Dlaczego?

Świat zmienia się w niespotykanym tempie, a wraz z nim także media, które dostarczają nam informacji każdego dnia. Fake newsy, manipulacje, brak dostępu do rzetelnych informacji to tylko czubek góry lodowej problemów dzisiejszego internetu. Problem dezinformacji ma realny wpływ na każdy aspekt naszego życia — od polityki po codzienne decyzje i zdrowie. Z tej świadomości wyrosła nasza potrzeba zmiany świata i powstało stowarzyszenie Pravda.

Nasza wizja

Nasze stowarzyszenie stawia nie tylko na weryfikację informacji, ale też na edukowanie społeczeństwa w zakresie identyfikowania fałszywych lub podejrzanych informacji. Wierzymy, że lepsze zrozumienie problemu w Polsce i uświadamianie społeczeństwa może realnie zmienić świat. 

Cel i działania stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest szerzenie, rozwój i realizacja idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez:

zapewnianie dostępu do rzetelnych i zweryfikowanych informacji

nauczania umiejętności cyfrowych, krytycznego myślenia i cyberbezpieczeństwa

ochrony wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich

Realizacja

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w szczególności poprzez:

status prawny

Stowarzyszenie Pravda to organizacja pozarządowa, która została zarejestrowana jako stowarzyszenie 27 lipca 2020 r. Znajdujemy się w KRS pod numerem 0000852014 a nasz NIP to 5213902433. Kluczowe dokumenty naszego stowarzyszenia: statut i aktualny wypis z KRS.

Standardy

W Pravdzie przestrzegamy najwyższych standardów metodologicznych i etycznych. Jesteśmy członkiem Międzynarodowej Sieci Fact-checkingowej (IFCN) oraz czynnym uczestnikiem społeczności fact-checkingowej Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO). Dodatkowo jesteśmy współtwórcami i sygnatariuszami Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie zwalczania dezinformacji, który został podpisany przez kilkanaście niezależnych organizacji pozarządowych w Polsce.

Działalność rzecznicza

Nasze stowarzyszenie angażuje się aktywnie w działania rzecznicze skupiające się na edukacji medialnej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W ramach tych obszarów uczestniczymy w pracach różnych grup roboczych, a także promujemy inicjatywy, które przyczyniają się do realizacji tych celów.

 

Jakub Śliż, Prezes Zarządu oraz Aleksandra Wrona, Wiceprezeska Zarządu

Nagroda specjalna

Press Club Poland

W kwietniu 2023 r. środowisko dziennikarskie uhonorowało nas nagrodą specjalną Press Club Poland za działania na rzecz walki z fałszywymi informacjami w internecie wobec fali dezinformacji w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.

Dziękujemy Press Club Polska za to niesamowite wyróżnienie.
Gratulujemy również FakeNews.plAFP Sprawdzam i Stowarzyszeniu Demagog.