Stowarzyszenie

Świat zmienia się w niespotykanym tempie, a wraz z nim także media, które dostarczają nam informacji każdego dnia. Fake newsy, manipulacje, brak dostępu do rzetelnych informacji to tylko czubek góry lodowej problemów dzisiejszego internetu. Problem dezinformacji ma realny wpływ na każdy aspekt naszego życia – od polityki po codzienne decyzje i nasze zdrowie. Z tej świadomości wyrosła nasza potrzeba zmiany świata i powstało stowarzyszenie Pravda.

Dlaczego?

Podstawowym narzędziem do walki z dezinformacją jest uświadamianie społeczeństwa. Gdybyś nie był świadomy problemu dezinformacji w mediach, prawdopodobnie nie czytałbyś teraz tego tekstu na naszej stronie. Ponadto, wierzymy, że to od edukacji może zacząć się prawdziwa zmiana i przy jej pomocy konsekwentnie zamierzamy realizować naszą misję.

Nasze cele

Działalność, którą prowadzimy, to przede wszystkim działalność na rzecz dobra społeczeństwa. Chcemy, aby poprzez zwiększenie świadomości o dezinformacji poprawiła się jakość debaty publicznej. Kładziemy nacisk na weryfikację informacji oraz edukację na temat dezinformacji w Polsce.

Wiemy też, jak szybko rozprzestrzeniają się fałszywe informacje w sieci i pragnęlibyśmy temu zapobiegać. Zależy nam na opracowaniu technologii, która mogłaby pomóc użytkownikowi rozpoznawać podejrzane informacje oraz pozwoliłaby lepiej zrozumieć krajobraz fake newsów w skali ogólnokrajowej. Więcej o technologii, nad którą pracujemy, przeczytacie w zakładce Technologia.

Partnerzy

Jesteśmy otwartym na współpracę stowarzyszeniem szukającym nowych partnerów podzielających naszą wizję lepszego świata, w którym każdy ma dostęp do rzetelnych informacji i potrafi odróżnić prawdę od fałszu.

WHO

Łącząc siły ze Światową Organizacją Zdrowia, stawiamy czoło dezinformacji związanej z pandemią COVID–19. Naszym celem jest edukowanie społeczeństwa w tym zakresie, a jedno z narzędzi, z których korzystamy, to edukacja i weryfikacja fałszywych informacji. Więcej o naszym wspólnym projekcie przeczytasz w zakładce #zaszczepfakty.

It Matters

Razem z zespołem It Matters skupiamy się na tematyce związanej z zdrowiem psychicznym. Wspólnie weryfikujemy, tłumaczymy i obalamy związane z nim stereotypy. Nasza współpraca ma na celu zapewnienie rzetelnych informacji na temat zdrowia psychicznego, a także podniesienie świadomości na jego temat. Efekty tej kooperacji pojawiają się w naszych mediach społecznościowych.

Masz tę moc!

Wspieramy projekt “Masz tę moc” ponieważ jest naszym zdaniem bardzo ważny. Współpracowaliśmy już z organizacjami zajmującymi się edukacją na temat zdrowia psychicznego i na własne oczy przekonaliśmy się jak wiele niezrozumienia, fake newsów i mitów krąży wokół tematów takich jak OCD, depresja czy leczenie psychiatryczne. Dzięki naszej współpracy z projektem “Masz tę moc!” udało nam się wdrożyć dobre standardy dziennikarskie takie jak rzetelne źródła czy opieranie się na badaniach w debacie publicznej wokół zdrowia psychicznego.

Nasza wizja

W naszym idealnym świecie każdy ma dostęp do rzetelnych informacji i potrafi odróżnić prawdę od fałszu i manipulacji.

Brzmi zbyt pięknie, żeby było realne? W Pravdzie wierzymy jednak, że siła edukacji jest bardzo skuteczna w walce z fake newsami i może realnie wpłynąć na ten szybko zmieniający sie świat. Nasze stowarzyszenie stawia nie tylko na weryfikację informacji ale też na edukowanie społeczeństwa w zakresie identyfikowania fałszywych lub podejrzanych informacji. Wierzymy, że lepsze zrozumienie problemu w Polsce i uświadamianie społeczeństwa może realnie zmienić świat.

Cel i działania stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest szerzenie, rozwój i realizacja idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez:

  1. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej;
  2. sprawowanie kontroli obywatelskiej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w szczególności poprzez:

  1. kontrolę przejrzystości i rzetelności mediów oraz debaty publicznej;
  2. przeciwdziałanie dezinformacji i manipulacji opinią publiczną ze szczególnym uwzględnieniem fałszywych treści publikowanych w internecie;
  3. działalność analityczną, badawczą lub naukową;
  4. działalność informacyjną, edukacyjną, szkoleniową, opiniodawczą lub doradczą;
  5. rozwijanie oraz upowszechnianie technologii do celów sprawowania kontroli obywatelskiej;
  6. tworzenie lub prowadzenie w drodze elektronicznej portali lub serwisów internetowych, stron www, for, list dyskusyjnych, profili w mediach społecznościowych;
  7. organizowanie lub prowadzenie programów, kampanii informacyjnych, debat publicznych;
  8. zacieśnianie współpracy w celach statutowych z innymi podmiotami (organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, instytucje kultury) działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą;

Status prawny

Stowarzyszenie Pravda to organizacja pozarządowa, która została zarejestrowana jako stowarzyszenie 27. lipca 2020 r. Znajdujemy się w Krajowym Rejestrze Sądowym, a nasz NIP to 5213902433.