Okładka wykonana przez: Karolina Szymańczak

Czy rząd PiS przez 5 lat przyjął o 100% więcej nielegalnych imigrantów niż rząd PO?

?Przez 5 lat rządów PiS-u nielegalnych imigrantów przybyło w Polsce o sto procent.?

Bartłomiej Sienkiewicz, Onet Rano (2:50), 20 sierpnia 2021 r. 

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, ponieważ nielegalna imigracja jest zjawiskiem ukrytym i nie ma dostępnych statystyk, które rzetelnie oddają rzeczywistą liczbę nielegalnych imigrantów w Polsce.

Kontekst wypowiedzi

Na samym początku rozmowy z Onetem, Bartłomiej Sienkiewicz (PO) poruszył temat białoruskiej granicy i koczujących przy niej imigrantów. Dodał, że podejście obecnej władzy do imigrantów jest niehumanitarne. Poseł skrytykował obecny rząd za zbyt późną reakcję w kwestii uszczelnienia granicy z Białorusią i stwierdził, że ???przez 5 lat rządów PiS-u nielegalnych imigrantów przybyło w Polsce o sto procent?.

Statystyki

Główny Urząd Statystyczny publikuje jedynie dane dotyczące liczby stwierdzonych nielegalnych imigrantów (2015-2019, 2020), które otrzymuje od Komendy Głównej Straży Granicznej. Na podstawie dostępnych danych sprawdziliśmy jak ???przez 5 lat rządów PiS-u? zmieniła się liczba (stwierdzonych) nielegalnych imigrantów na terytorium Polski. Nie wiemy, które 5 lat poseł PO miał na myśli, dlatego rozpatrzyliśmy dwie opcje ? porównaliśmy dane z 2015 r. z danymi z 2019 r. i analogicznie dane z 2016 i 2020 r.

Według danych GUSu w 2015 roku w Polsce przebywało prawie 17 tys. nielegalnych imigrantów, natomiast w 2019 ? niemal 31 tys (o 84% więcej niż w 2015 r.). Porównując rok 2020 z 2016 widać jednak, że w 2020 roku stwierdzono o 48% mniej przypadków nielegalnej imigracji niż 4 lata wcześniej ? prawdopodobnie jest to efekt wybuchu pandemii

Wykres imigranci #2
Wykres przedstawiający liczbę cudzoziemców posiadających dokument potwierdzający prawo pobytu w Polsce (przygotowany na podstawie danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców)

Należy pamiętać, że statystyki podają jedynie liczbę osób, co do których stwierdzono fakt nielegalnego przebywania w Polsce ? nie wiadomo ile jest takich osób w rzeczywistości. Wysłaliśmy zapytanie do GUSu, aby dowiedzieć się jak dokładne są te dane ? gdy dostaniemy odpowiedź, to niezwłocznie się nią podzielimy.

Legalni imigranci w Polsce

Dane dotyczące liczby osób, które posiadają ważne karty pobytu (legalnych imigrantów) publikuje Urząd do Spraw Cudzoziemców na koniec każdego roku. Rodzaje wydawanych zezwoleń na pobyt w latach 2007-2020 zmieniały się, dlatego na wykresie przedstawiamy sumaryczne dane dotyczące wszystkich rodzajów zezwoleń (takich jak zezwolenia na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE czy status uchodźcy).  

Wykres imigranci #1
Wykres przedstawiający liczbę obywateli państw trzecich, co do których stwierdzono fakt nielegalnego przebywania w Polsce (przygotowany na podstawie danych GUS)


Na początku 2016 roku w Polsce przebywało ponad 200 tys. cudzoziemców posiadających ważne dokumenty potwierdzające prawo pobytu, a na koniec roku 2020 było ich już ponad 450 tys. Co ciekawe, przez 5 lat rządów PiS do Polski przybyło o 106% więcej legalnych imigrantów niż w latach 2011-2015.

Picture of Paweł Mizura
Paweł Mizura
W stowarzyszeniu zajmuję się koordynacją ciekawych projektów, promocją naszych postów, a także kontaktami zewnętrznymi z międzynarodowymi organizacjami. Interesują mnie nowe technologie i marketing. Na co dzień jestem studentem informatyki i pasjonatem sportów wodnych, takich jak kitesurfing i windsurfing. Moim marzeniem jest stworzyć miejsce w sieci, które będzie aktualnym źródłem informacji wolnym od wszelkich fake newsów!