Okładka wykonana przez: Karolina Szymańczak

Czy w Wielkiej Brytanii po Brexicie odnotowano największy wzrost gospodarczy od 80 lat?

Informację uznajemy za manipulację, ponieważ gwałtowny wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii w 2021 r. był efektem podnoszenia się z tragicznych skutków pandemii COVID-19. Autor wpisu sugeruje, że podniesienie się wskaźnika PKB było możliwe dzięki opuszczeniu Unii Europejskiej i stosuje ten zabieg do promocji idei Polexitu.

(Nie)zwykły wzrost gospodarczy

11 lutego 2022 roku brytyjski urząd statystyczny (ang. The Office of National Statistics, ONS) opublikował szacunkowe dane dotyczące wzrostu PKB Wielkiej Brytanii w ostatnim kwartale 2021 roku. Wspomina tam także o podniesieniu się tego wskaźnika o 7,5% w przeciągu całego ubiegłego roku. Według statystyk prowadzonych przez Bank Anglii, jest to najszybszy skok od czasów II Wojny Światowej (1941 r.). Nie jest to jednak zjawisko nietypowe – jak podkreśla brytyjski urząd statystyczny, wzrost PKB nastąpił chwilę po dramatycznym zapadnięciu się gospodarki o 9,4%, gdy w 2020 r. Wielka Brytania wprowadziła poważne restrykcje w odpowiedzi na rosnące fale zakażeń koronawirusem. Przyczyną tak gwałtownego wzrostu gospodarczego nie był zatem Brexit.

PKB Wielkiej Brytanii wzrosło po gwałtownym spadku w 2020 r.

Źródło: BBC na podstawie danych the Office for National Statistics

Wielka Brytania w ostatnim kwartale 2021 r. była krajem z najszybciej rosnącą gospodarką w G7 (grupie najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajów na świecie). Warto jednak wspomnieć, że startowała ze zdecydowanie niższego pułapu – poważna recesja w 2020 r. poskutkowała równie gwałtownym wzrostem. Ponadto, w przeciwieństwie do takich państw jak Stany Zjednoczone, Kanada czy Francja, kraj ten nie osiągnął jeszcze poziomu realnego PKB sprzed pandemii (grudzień 2019 r.).

Wpływ Brexitu

Bardzo trudno jest ocenić faktyczny wpływ Brexitu na gospodarkę Wielkiej Brytanii. Od czasu referendum unijnego w 2016 r. do drugiej połowy 2021 r. PKB kraju wzrosło jedynie o 3,9%, podczas gdy w strefie euro było to 6,2%, a w Stanach Zjednoczonych 10,6%. Ekonomiści podkreślają, że ta różnica jest efektem nie tylko Brexitu, ale też reakcji na pandemię COVID-19 czy różnych metod pomiarów wzrostu gospodarczego. Porównanie zmian w handlu międzynarodowym lepiej obrazuje wpływ Brexitu na gospodarkę wysp brytyjskich. W październiku 2021 r., czyli ponad 9 miesięcy po opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, wartość brytyjskiego importu i eksportu była o 15.7% niższa niż ich spodziewana wartość, gdyby Wielka Brytania nie opuściła Unii. Jako przyczynę tego stanu rzeczy wskazuje się m.in. niepewność związaną ze zmianami w przepisach i spadek kursu funta szterlinga.

Sposób na manipulację

Fabrykowanie związków przyczynowo-skutkowych między dwoma niepowiązanymi ze sobą zdarzeniami jest często występującym rodzajem manipulacji. Ten zabieg jest wyjątkowo niebezpieczny, bo często opiera się na prawdziwych informacjach – rzeczywiście brytyjska gospodarka osiągnęła historyczny wzrost, jednak nie było to wynikiem opuszczenia przez nią Unii Europejskiej.