Pravda jest niezależnym stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS. Szukamy finansowego wsparcia od osób i organizacji, które chcą urzeczywistnić naszą wizję.

Majątek stowarzyszenia

Źródłami powstania majątku naszego stowarzyszenia są (zgodnie z art.26 Statutu): 

  • składki członkowskie;
  • darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej;
  • dotacje, subwencje, udziały, lokaty;
  • dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności.

Granty i projekty

Grant Global Fact Check Fund — Build

Wysokość grantu: 25.000,00 USD

Okres realizacji: 1 sierpnia 2023 – 31 lipca 2024

Otrzymaliśmy grant od International Fact-Checking Network (IFCN) oraz Google i YouTube, który zostanie przeznaczony na wewnętrzne szkolenia naszego zespołu, ulepszenie identyfikacji wizualnej oraz rozwijanie nowych formatów produkowanych przez nas treści.

Grant Boosting Fact-checking Activities in Europe

Wysokość grantu: 5.992,00 EUR

Okres realizacji: lipiec 2023 – luty 2024

Fundusze przeznaczone na walkę z dezinformacją w internecie otrzymaliśmy wspólnie z .dpa, StopFake, Delfi, InTheBaltic, Re:Baltica, Factual (Funky Citizens) oraz Fact-check.bg od Fundação Calouste Gulbenkian, oraz Google, w ramach European Media and Information Fund. Środki te pokrywają koszt przygotowania faktgrafik — nowego interaktywnego formatu umożliwiającego proste przekazywanie treści fact-checkingowych naszym czytelnikom.

Grant Global Mentorship program

Wysokość grantu: 5.000,00 USD

Okres realizacji: lipiec 2023 – wrzesień 2023

Grant otrzymany od International Fact-Checking Network został wykorzystany przez naszą organizację do sfinansowania udziału członków naszego zespołu w trzymiesięcznym cyklu szkoleń w formie mentoringu, które zostało zorganizowane i przeprowadzone przez .dpa.

Grant Alumni Affairs Disinformation Fund

Wysokość grantu: 7.650,00 USD

Okres realizacji: wrzesień 2021 – marzec 2023

W ramach grantu sfinansowanego przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Polsce, który otrzymaliśmy we współpracy ze Stowarzyszeniem Sieć Obywatelska Watchdog Polska, przeprowadziliśmy modyfikacje platformy sprawdzamyjakjest.pl. Celem tych zmian było dostosowanie platformy do analizy treści z mediów społecznościowych. W ramach tego projektu zrealizowaliśmy także dwie kampanie, które zakończyły się publikacją raportów na temat szczepień oraz Unii Europejskiej.

Narzędzia i usługi

Jako organizacja pozarządowa bierzemy udział w wielu programach, które umożliwiają nam korzystanie z różnorodnego oprogramowania i narzędzi na preferencyjnych warunkach.

Google WorkSpace dla NGO

Uczestnictwo naszego zespołu w programie TechSoup Polska umożliwia nam bezpłatne korzystanie z Google WorkSpace.

Slack

Dzięki programowi wsparcia organizacji pozarządowych oferowanemu przez Slack nasze stowarzyszenie otrzymało możliwość bezpłatnego korzystania z wersji premium tego narzędzia do komunikacji zespołowej.

Canva

Program wsparcia organizacji pozarządowych oferowany przez Canvę umożliwia naszej organizacji bezpłatne korzystanie z wersji premium tego narzędzia.

Zdjęcia

Profesjonalne zdjęcia naszego zespołu zostały wykonane przez fotografa Piotra Furmana, który zaoferował swoje usługi w ramach działań pro bono. Więcej informacji o działalności i dotychczasowych projektach Piotra Furmana można znaleźć na jego stronie internetowej: pfurman.com.

Inne źródła finansowania

Nasze stowarzyszenie, oprócz korzystania ze wcześniej opisanych źródeł grantowych, współpracuje również z Ringier Axel Springer Polska (RASP) w ramach umowy o współdzieleniu treści. Na mocy tej umowy, artykuły po ich pierwszej publikacji na stronie internetowej Pravdy, mogą być dalej publikowane na stronach internetowych należących do RASP, w tym na onet.pl, zgodnie z decyzją redaktorów RASP. Publikacja tych treści odbywa się bez modyfikacji, co zapewnia zachowanie oryginalności i autentyczności przekazu. W ramach tej współpracy, nasze stowarzyszenie otrzymuje 37,5% netto zysku ze sprzedaży reklam.

Podkreślamy, że przyjmowanie jakichkolwiek zewnętrznych źródeł finansowania nie wpływa na merytoryczny zakres naszej pracy. Pełna odpowiedzialność za wybór tematów naszych artykułów, jak również za przeprowadzany w nich proces analityczny, leży wyłącznie w rękach naszego zespołu redakcyjnego.

Sprawozdania finansowe

Niezależność finansowa

Przyjmując jakiekolwiek zewnętrzne źródło finansowania, gwarantujemy, że nie ma ono wpływu na zakres merytoryczny naszej pracy. Odpowiedzialność za wybór tematów i jakość naszych treści, spoczywa wyłącznie na naszym zespole. Więcej o tym jak dobieramy treści do weryfikacji, możesz przeczytać w zakładce — Jak działamy?.