Z rynku pracy wkrótce zniknie 20% zawodów? To nieprawda.

10 lipca 2022

Automatyzacja i cyfryzacja w bezprecedensowy sposób zmieniają otaczający nas świat. Według artykułu opublikowanego na portalu Interia Biznes znaczący procent zawodów ma zupełnie zniknąć z rynku pracy. Przedstawiane w nim informacje wskazują na to, że zmiany technologiczne i globalizacja przyczynią się do braku zapotrzebowania na poszczególne zawody. Jednak czy znikną one całkowicie?

Informację o tym, że z rynku pracy zniknie 20% zawodów uznajemy za fałszywą. Raport Pearsona, na który powołano się w artykule Interii, wskazuje jedynie, że 20% osób pracuje obecnie w zawodach, na które w przyszłości prawdopodobnie zmniejszy się zapotrzebowanie. Nie wspomina się w nim o zawodach, które mają zupełnie zniknąć. 

Jak będziemy pracować w 2030 roku?

W 2017 roku brytyjska firma wydawniczo-edukacyjna Pearson wydała raport „The Future of Skills: Employment in 2030”. Stwierdzono w nim, że w wielu zawodach wzrośnie udział maszyn – szczególnie w dziedzinach, gdzie jest to możliwe. Co więcej, około 1/10 pracowników pracuje w zawodach, na które zapotrzebowanie będzie wzrastać, a 1/5 w zawodach, na które będzie coraz mniejsze zapotrzebowanie (str. 13). Nie oznacza to jednak, że raport prognozuje całkowite zniknięcie 20% zawodów. Należy również zaznaczyć, że pandemia diametralnie zmieniła naszą rzeczywistość i przedstawiane w raporcie dane nie uwzględniają przyspieszonego tempa transformacji w obszarach takich jak np. możliwość pracy zdalnej. 

Czy czeka nas kryzys?

Jak podaje Global Risks Report 2022 maszyny zastąpią około 85 milionów pracowników, jednak pojawi się 97 milionów nowych miejsc pracy (str. 63). Szczególnie zagrożeni są pracownicy niewykwalifikowani oraz ci, którym trudno będzie się przekwalifikować (str. 38). Małe i średnie gospodarstwa domowe również mogą ucierpieć, szczególnie, jeśli innowacje technologiczne będą miały wpływ na ich finanse, powodując spadek siły nabywczej (str. 38).

Rynek pracy a zmiany klimatyczne

Warto dodać, że zmiany klimatyczne doprowadzą do licznych zmian na rynku pracy. Klęski żywiołowe już teraz przyczyniają się do likwidacji setek miejsc pracy, zmuszają ludzi do migracji i spowalniają gospodarkę w wyniku niszczenia kapitału, systemów transportowych i innej infrastruktury. Przykładowo, susze niszczą plony oraz powodują wzrost cen podstawowych artykułów spożywczych.

Temat świadomego konsumpcjonizmu jest coraz częściej poruszany w debacie publicznej, a duże korporacje opracowują nowe strategie, aby zmierzać w kierunku zrównoważonego rozwoju. Automatyzacja w obecnych czasach nie powinna stanowić głównego źródła niepewności w kontekście rynku pracy. Większe obawy powinny powodować wspomniane już zmiany klimatyczne i pogarszająca się sytuacja demograficzna oraz niestabilność polityczna na świecie. 

Metodyka

Każda wypowiedź i informacja są kwalifikowane do jednej z czterech kategorii: prawda, fałsz, manipulacja, nieweryfikowalne.

Jako członkowie International Fact-Checking Network (Międzynarodowej Sieci Fact-Checkingowej) dbamy o to, żeby każdy wpis przesztrzegał ścisłej metodyki i spełniał standardy rzetelenego dziennikarstwa.

Certyfikat

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej metodyce zajrzyj do zakładki Jak działamy?.

Wesprzyj Pravdę!

Jeśli zgadzasz się z nami, że rzetelne informacje ratują życie, dołącz do osób wspierających niezależną weryfikację faktów i wesprzyj naszą działalność.

Więcej informacji o tym jak możesz nas wspierać znajdziesz w zakładce Wesprzyj Pravdę.