Kilka słów o tym, jak walczymy z dezinformacją przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2024

7 maja 2024

Razem z organizacją European Fact-Checking Standards Network (EFCSN), koalicją ponad 40 organizacji oraz Google pracujemy nad stworzeniem kompleksowej bazy danych służącej do weryfikacji faktów związanych z czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego 2024 r. 

Projekt Elections24Check to pierwsza otwarta baza danych, która kładzie nacisk na kontrolę deklaracji złożonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. Dzięki niej użytkownicy mogą wyszukiwać oraz filtrować artykuły według języka, informacji dotyczących konkretnych krajów i partii politycznych oraz innych tematów (np. kryzys klimatyczny, bezpieczeństwo). 

Głównym celem projektu jest wzmacnianie współpracy między krajami i pełnienie roli głównego źródła informacji dla obywateli Unii Europejskiej przed wyborami. 

Uczestniczące w projekcie organizacje fact-checkingowe są zobowiązane do zachowania przejrzystości, apolityczności i rzetelności dziennikarskiej, służąc dobru publicznemu, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Kodeksu Standardów dla Niezależnych Organizacji Factcheckingowych. 

Carlos Hernández-Echevarría z hiszpańskiej organizacji Maldita, pełniący funkcję przewodniczącego EFCSN, zaznaczył:

„Projekt Elections24Check wprowadzi system wczesnego wykrywania dezinformacji w sieci na całym kontynencie. Uczestniczące w nim organizacje fact-checkingowe obejmują nie tylko państwa członkowskie UE, ale także szerszą społeczność sąsiednich krajów europejskich. Jest to ważne, ponieważ dezinformacja rozprzestrzenia się także poza ich granicami.” 

Walka z dezinformacją jest priorytetem w obliczu zbliżających się wyborów, a dzięki projektowi Elections24Check obywatele UE będą mieć większą pewność, że ich decyzje wyborcze będą oparte na rzetelnych informacjach.

Tekst powstał na podstawie artykułu „EFCSN ANNOUNCES FACT-CHECKING DATABASE PROJECT FOR EUROPEAN ELECTIONS”.

Metodyka

Każda wypowiedź i informacja są kwalifikowane do jednej z czterech kategorii: prawda, fałsz, manipulacja, nieweryfikowalne.

Jako członkowie International Fact-Checking Network (Międzynarodowej Sieci Fact-Checkingowej) dbamy o to, żeby każdy wpis przesztrzegał ścisłej metodyki i spełniał standardy rzetelenego dziennikarstwa.

Certyfikat

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej metodyce zajrzyj do zakładki Jak działamy?.

Wesprzyj Pravdę!

Jeśli zgadzasz się z nami, że rzetelne informacje ratują życie, dołącz do osób wspierających niezależną weryfikację faktów i wesprzyj naszą działalność.

Więcej informacji o tym jak możesz nas wspierać znajdziesz w zakładce Wesprzyj Pravdę.