Okładka wykonana przez: Karolina Szymańczak

Czy 52% Francuzów popiera Rosję w konflikcie z Ukrainą?

Informację uznajemy za fałszywą, ponieważ twórcy raportu IFOP, z którego pochodzą przedstawione dane, piszą, że 52% Francuzów wierzy w przynajmniej jedną z propagandowych tez Rosji dotyczących genezy wojny w Ukrainie, ale nigdzie nie wskazują, że jest to równoznaczne z poparciem strony Rosji lub Ukrainy. 

Czym jest raport IFOP? 

Francuski Instytut Opinii Publicznej (fr.Institut français d’opinion publique, IFOP) na początku wojny ukraińsko-rosyjskiej zdecydował się przeprowadzić sondaż, którego celem było określenie, jaki stosunek mają Europejczycy do wojny w Ukrainie z różnych perspektyw. Do tego celu wybrano cztery państwa członkowskie UE – Francję, Niemcy, Włochy i Polskę. Uczestnicy badania musieli odpowiedzieć na pytania przygotowane przez Europejską Strategię Jałtańską (YES) i Fundację Jean-Jaurès. Poniżej prezentujemy kilka z nich:

  1. Jaki jest charakter i zakres wsparcia Ukrainy?
  2. W jaki sposób Europejczycy postrzegają swoje państwa i swoich przywódców?  
  3. Czy są oni gotowi dostarczyć sprzęt militarny, przyjąć uchodźców? 
  4. Czy Europejczycy chcą aby Ukraina stała się członkiem UE? 
  5. Czy uważają oni, iż utworzenie Europejskiej armii będzie jedną z możliwych rozwiązań ochrony Europy przed obecnymi zagrożeniami?

W które mity Kremla wierzą Francuzi? 

Według raportu 10% Francuzów uważa, że „Ukrainą rządzi obecnie junta, która jest infiltrowana przez ruchy neonazistowskie”, a 28% sądzi, że „rosyjska interwencja wojskowa jest wspierana przez rosyjskojęzycznych Ukraińców, którzy chcą uwolnić się od prześladowań”. Natomiast 30% myśli, że Zachód „zachęcał Ukrainę do ubiegania się o członkostwo w NATO”. 

Źródło: NATO, Joint press conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg and the President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy, 05.06.2019 r. 

Francuzi a teorie spiskowe ​

Protest przeciw szczepieniu, Christophe Archambault/AFP, 08.01.2022 r. 

Rosyjska wojna dezinformacyjna idzie w parze z antyszczepionkowymi teoriami spiskowymi na temat pandemii COVID-19. Według danych IFOP 35% badanych we Francji (około ⅓!) deklaruje, że wierzy w te teorie. Warto też wspomnieć, że 9% Francuzów uważa szczepionki przeciw COVID-19 za groźne preparaty zawierające nanoczipy, które śledzą obywateli za pomocą sieci 5G.  

Stanowisko ogólne

Szala opinii publicznej przechylona jest raczej na stronę Ukrainy – Rosję dobrze ocenia jedynie 21% ankietowanych Francuzów, 19% w Niemczech, 13% we Włoszech i 6% w Polsce. Daje to średnią 16% obywateli UE popierających agresora. 

Źródło: European peoples behind Ukraine. The ukrainian war seen from France, Germany, Italy and Poland, Fondation Jean Jaurés ÉDITIONS [dostęp online: 05.04.2022 r.].

Podobnie przedstawiają się statystyki dotyczące oceny prezydentów obu krajów – pozytywne uczucia względem Wołodymyra Zełenskiego żywi 65% Francuzów, 80% Niemców, 67% Włochów i aż 93% Polaków, co pozwoliło badaczom stwierdzić, że w skali europejskiej będzie to około 75%. 

Źródło: European peoples behind Ukraine. The ukrainian war seen from France, Germany, Italy and Poland, Fondation Jean Jaurés ÉDITIONS [dostęp online: 05.04.2022 r.].

Uwaga na manipulację! 

Dane tego typu dość łatwo jest modyfikować – a już szczególnie wtedy, gdy nie są dostępne w języku osób, do których kierowany jest dany tekst. Nie zwalnia to jednak z potrzeby zachowania czujności – wiele rzeczy można sprawdzić za pomocą coraz lepiej funkcjonującego Tłumacza Google i innych internetowych translatorów. Zawsze pozostają też znajomi potrafiący posługiwać się danym językiem i mogący streścić zawartość interesującego tekstu. Teraz, gdy zalewają nas informacje z ukraińskiego frontu, umiejętność odróżnienia prawdy od fałszu staje się coraz ważniejsza.

Picture of Nikola Bieguniak
Nikola Bieguniak
Absolwentka socjologii i politologii na Uniwersytecie Warszawskim. W Stowarzyszeniu zdobywa doświadczenie jako dziennikarka i specjalistka ds. HR. Jej zainteresowania oscylują wokół istoty organizacji pozarządowych we współczesnym świecie, problemów społecznych, kryzysu demokracji i wpływu gospodarki cyfrowej na społeczeństwo.