Okładka wykonana przez: Karolina Szymańczak

Czy kary nałożone na Polskę w związku z kopalnią Turów są równowartością 134 wyposażonych karetek?

Informację uznajemy za manipulację, ponieważ wartość wyposażonej karetki zależy od jej typu. Za 7 mln euro można kupić 134 karetki spełniające jedynie funkcję transportową, natomiast karetki, które podtrzymują życie pacjenta, kosztują zdecydowanie więcej.

Kopalnia Turów

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów znajduje się w pobliżu granicy z Czechami i Niemcami. Należy do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), która w 1994 r. uzyskała koncesję na prowadzenie tam działalności wydobywczej do 30 kwietnia 2020 r. 

Mapa przedstawiająca lokalizacje Turowa #2
Zdjęcie przedstawiające położenie Kopalni Węgla Brunatnego Turów na mapie Polski

Przedłużenie koncesji?

W październiku 2019 r. PGE wystąpiło o wydłużenie (o 6 lat) koncesji na prowadzenie działalności wydobywczej w kopalni Turów, a minister klimatu udzielił go już w marcu 2020 r. Czechy uznały, że złamało to prawo Unii Europejskiej (UE) i we wrześniu 2020 r. wniosły sprawę do Komisji Europejskiej. W grudniu 2020 r. Komisja wydała uzasadnioną opinię, w której zarzuciła Polsce liczne naruszenia prawa UE, co Czechy wykorzystały i złożyły skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Wniosek o zaprzestanie wydobycia węgla

Oczekując na wydanie wyroku, Czechy zwróciły się do TSUE o nakazanie Polsce natychmiastowego zaprzestania wydobywania węgla w kopalni Turów. W maju 2021 r. wiceprezes TSUE przyjął wniosek Czech i postanowił, że nakaz ma obowiązywać do czasu ogłoszenia wyroku TSUE. 

500 tys. zamiast 5 mln.?

Polska nie zaprzestałą wydobycia węgla, co zaskutkowało kolejnym wnioskiem do TSUE ze strony Czech ? tym razem o nałożenie na Polskę kary finansowej w wysokości 5 mln. euro dziennie. 20 września 2021 r. TSUE, w odpowiedzi na wniosek Czech, nałożył na Polskę karę okresową w wysokości 500 tys. euro (ok  2,3 mln. zł) dziennie na rzecz Komisji Europejskiej.

Wysokość kary

Kara naliczana jest od dnia doręczenia postanowienia (20 września) do momentu zaprzestania wydobycia węgla w Kopalni Turów. Od 20 września do 3 października minęło 14 dni, co oznacza, że Polska była wtedy zobowiązana do zapłaty 7 mln. euro. 3 października kurs euro wynosił 4,58 zł, co oznacza, że 7 mln. euro rzeczywiście było równowartością 32,06 mln. zł.

Tweet z weryfikowaną informacją #1

Ile kosztuje karetka?

Cena karetki może wahać się od 240 tys. zł (karetka typu A, przeznaczona wyłącznie do transportu pacjentów bez specjalnych potrzeb) do nawet 600 tys. zł (karetka typu C, przeznaczona do zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów). Oprócz tego wyróżniamy ambulans typu B przeznaczony do podstawowego leczenia i monitorowania pacjentów, którego cena wynosi ok. 350 tys. zł. 

Skąd wynika błąd?

Prawdopodobnie autor wpisu sięgnął do źródła wtórnego ? artykułu Gazety Puls, który wyświetla się jako pierwszy po wpisaniu hasła ?koszt karetek? w wyszukiwarce Google. We wspomnianym artykule podana jest błędna cena karetek typu B ? 240 tys. zł. Karetki typu B bardziej niż karetki typu A spełniają powszechnie uznawane funkcje karetki (np. leczniczą), dlatego wykorzystanie ich w takim porównaniu byłoby bardziej zasadne. 

Szczególna ostrożność

Autor tweeta mógł uniknąć błędu, weryfikując informacje zawarte w artykule. Ostrzeżeniem podczas lektury teksty powinny być komentarze pod artykułem, które krytycznie odnosiły się do rzetelności tekstu.

Komentarze z Gazety.pl