Czy szkolna podstawa programowa uwzględnia edukację seksualną?

Wypowiedź uznajemy za fałszywą, ponieważ zarówno w klasach IV-VIII szkoły podstawowej jak i czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum realizowany jest przedmiot wychowania do życia w rodzinie - WDŻ, którego podstawa programowa obejmuje elementy edukacji seksualnej.

Polska utraciła odporność zbiorową na odrę?

Informację uznajemy za prawdziwą, ponieważ UNICEF Polska w apelu do Ministra Zdrowia, Adama Niedzielskiego ogłosił, że w związku ze spadkiem poziomu wyszczepialności* dla szczepień uwzględnionych w Programie Szczepień Ochronnych jesteśmy w Polsce poniżej poziomu gwarantującego społeczeństwu odporność populacyjną (zbiorową). Jednak samą odporność

Ilu Polaków jest już zaszczepionych? Ilu moglibyśmy szczepić?

Wypowiedź uznajemy za fałszywą, gdyż Premier błędnie utożsamił liczbę wykonanych szczepień z liczbą zaszczepionych osób, co wprowadza odbiorców w błąd. Dodatkowo informacja dotycząca potencjalnie możliwej liczby wykonywanych szczepień w skali miesiąca jest niezgodna z wcześniej podanymi informacjami.