Okładka wykonana przez: Karolina Szymańczak

Czy księża odpowiadają za 1/3 przypadków molestowania seksualnego dzieci?

Informację uznajemy za fałszywą, ponieważ z treści raportu dowiadujemy się, że mniej niż 1% sprawców skazanych za molestowanie seksualne dzieci to osoby duchowne. 

Z czego może wynikać błąd w interpretacji raportu? 30% pojawiło się w innym fragmencie, dotyczącym spraw zgłoszonych do Państwowej Komisji ds. Pedofili, w których jako sprawca wskazana została osoba duchowna ? nie są to jednak sprawy zakończone.

Czym jest Państwowa Komisja ds. Pedofilii?

Państwowa Komisja ds. Pedofilii (PKDP) została powołana w 2019 roku wskutek wzmożonej debaty publicznej wywołanej m.in. głośnym filmem o pedofilii w Kościele Katolickim ?Tylko nie mów nikomu? braci Siekielskich. Celem Komisji jest w szczególności wyjaśnianie przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci poniżej 15 roku życia oraz niezawiadomiania organów ścigania o wystąpieniu tego typu przestępstwa. Warto dodać, że Komisja nie zajmuje się jedynie przypadkami związanymi z Kościołem Katolickim. 

Głośny raport Komisji

Raport PKDP składa się z trzech głównych części:

  • analizy akt sądowych dot. wykorzystywania seksualnego dzieci z lat 2017-2020,
  • podsumowania rocznej pracy komisji,
  • rekomendacji zmian w polskim prawie.

Pierwsza część, czyli ogólnopolskie badanie, dotyczy problemu przestępczości seksualnej na szkodę dzieci poniżej 15 roku życia w latach 2017-2020. Celem badania był opis zjawiska wykorzystania seksualnego dzieci na podstawie analizy akt sądowych spraw prawomocnie zakończonych. W raporcie znajdujemy informację, że zgodnie z aktami sądowymi księża katoliccy odpowiadali za 1% przypadków molestowania seksualnego dzieci.

Wykres pochodzi z raportu PKDP

Zgłoszone przypadki

Następna część raportu, czyli podsumowanie roku działalności PDKP, jest analizą przypadków zgłoszonych do komisji. W tym fragmencie dowiadujemy się, że w 30% zgłoszeń jako sprawca został wskazany ksiądz katolicki, a w 25% ojciec dziecka wskazywany przez matkę w trakcie rozwodu. 

Co dzieje się po zgłoszeniu?

Każdy może zgłosić do PKDP podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności dziecka. Po otrzymaniu zgłoszenia PKDP niezwłocznie przekazuje sprawę prokuraturze ? niestety takie sprawy często ciągną się latami. 

Cel działania komisji

Warto zauważyć, że PKDP zostało powołane między innymi po to, aby usprawnić system monitorowania spraw molestowania dzieci i egzekwowania prawa w tym zakresie. Jest możliwe, że po zakończeniu spraw zgłoszonych do PKDP procent księży odpowiedzialnych za molestowanie dzieci będzie większy, jednak na razie może pozostać to jedynie w sferze przypuszczeń.

Zasięgi fałszywej informacji

Post Ruchu Wkurwionych został udostępniony na Facebooku ponad 300 razy i podał go dalej popularny profilu na Instagramie Make Life Harder, który obserwuje niemal 800 tys. osób ? zasięg fałszywej informacji był ogromny. Nie wiadomo, jaką część sprawców molestowania seksualnego dzieci stanowią osoby duchowne, ponieważ na zgłoszenia do PKDP może wpływać wiele czynników. Dane zebrane na podstawie prawomocnych wyroków sądowych także mogą nie odzwierciedlać tego, jak w rzeczywistości wygląda sytuacja.

Zrzut ekranu pokazujący stories opublikowane na profilu MLH
Picture of Jakub Śliż
Jakub Śliż
Jestem pasjonatem rozwiązywania wszelkiego rodzaju problemów, innowacji oraz sztucznej inteligencji. Moje hobby to piłka nożna, programowanie oraz przyszłość, na którą chcę mieć wpływ między innymi poprzez działanie w Pravdzie, której jestem pomysłodawcą. W naszym zespole zajmuję się głównie sprawami organizacyjnymi, kontaktami zewnętrznymi, technologią oraz wytyczaniem kierunku rozwoju stowarzyszenia. Studiuję psychologię i informatykę na SWPS.