Okładka wykonana przez: Karolina Szymańczak

Czy w Austrii zapowiedziano wprowadzenie lockdownu dla niezaszczepionych?

Informację uznajemy za prawdziwą, ponieważ Główna Komisja Rady Narodowej Austrii (izby parlamentu ds. ogólnonarodowych) zatwierdziła ograniczenia związane z przemieszczaniem się osób niezaszczepionych. Drugie zdanie tweetu nie podlega weryfikacji, ponieważ jest opinią autora. 

Kiedy przepisy wchodzą w życie?

Posiedzenie Głównej Komisji odbyło się w niedzielę 14 listopada 2021 r. Zostało  zwołane przez przewodniczącego Rady Narodowej Wolfganga SobotkęPrzepisy weszły w życie w poniedziałek 15 listopada bieżącego roku, a opisane w nich obostrzenia trwać miały w zamierzeniu dziesięć dni. 19 listopada ogłoszono jednak przedłużenie lockdownu o 20 dni, rozszerzenie go na osoby zaszczepione (2:20) i wprowadzenie obowiązkowych szczepień (5:20).

Dla kogo lockdown jest obowiązkowy?

Austriackie ograniczenia związane z przemieszczaniem się dotyczą ludzi, którzy nie posiadają ważnego dokumentu potwierdzającego zaszczepienie na COVID-19 bądź zaświadczenia o przejściu tej choroby w ciągu ostatnich 180 dni. Wprowadzone obostrzenia nie dotyczą jednak dzieci poniżej 12 roku życia. Głównym celem ich ustanowienia jest zapobiegnięcie załamaniu systemu opieki medycznej w kraju. 

Czy są wyjątki od reguły?

Należy jeszcze wspomnieć, że istnieją jednak odstępstwa od zasad lockdownu. Niezaszczepieni mogą opuścić swoje domy w celu:

  • zrobienia niezbędnych zakupów,
  • dojazdu do pracy,
  • realizacji świadczeń zdrowotnych (udanie się do lekarza, na szczepienie),
  • relaksacji psychicznej/fizycznej,
  • odwiedzenia instytucji religijnej takiej jak kościół czy meczet.

Sprzeciw w Parlamencie 

Rozporządzenie ministra zdrowia zostało zatwierdzone 14 listopada 2021 r. przez Główną Komisję Rady Narodowej Austrii dzięki przewadze głosów chrześcijańsko-demokratycznego ÖVP i postępowych Zielonych. Nie obyło się ono jednak bez ostrej krytyki ze strony opozycji. 

Przykładowo, według FPÖ (wolnościowej partii konserwatywnej) lato ?zostało przespane?, zmarnowane i niewykorzystane przez młodych ludzi, którzy są zamykani w domach. Dodatkowo FPÖ uważa, że młodzi ludzie nie mają dostępu do edukacji, a pandemia utrudnia naukę. Opozycja twierdzi również, że Mückstein używa obostrzeń jako ?środka edukacyjnego?. Dla Martina Grafa, członka partii FPÖ, nie ma obiektywnego uzasadnienia, aby uniemożliwić zdrowym młodym ludziom dostęp do sportu. ?To nie jest dobre dla naszego zdrowia?, podkreślił i ostrzegł przed konsekwencjami. 

W odpowiedzi na krytykę ze strony opozycji ÖVP podkreśliło, że lockdown dla niezaszczepionych w Austrii jest ?realnym, dostosowanym i łagodnym środkiem?. Członek Rady Narodowej Austrii Josef Smolle przyznał się do zbyt pozytywnego oceniania  przez  siebie sytuacji pandemicznej  w przeszłości. Stwierdził, że rozróżnienie na zaszczepionych i niezaszczepionych ma uzasadnienie, które potwierdzają statystyki. Przedstawiciel Zielonych Ralph Schallmeiner podkreślił, że ?szczepienie chroni? ? osoby niezaszczepione dużo częściej przechodzą COVID-19 na oddziałach intensywnej terapii. 

Sytuacja pandemiczna w Austrii

W porównaniu z poprzednimi tygodniami w Austrii znacząco wzrosło obciążenie systemu opieki zdrowotnej. Z oficjalnego portalu rządowego dowiedzieć się można, że przypadki zachorowań na COVID-19 stanowią 20 procent wszystkich zgłoszonych łóżek na oddziałach intensywnej opieki medycznej  dorosłych w tym kraju (dane z 10 listopada 2021 r.). Odsetek osób zaszczepionych w stosunku do całej populacji państwa wynosi obecnie 64,4% (5,82 miliony). Warto dodać jeszcze, że 20 listopada 2021 w Austrii było ponad milion przypadków zachorowań na COVID-19 – w tym 11 525 śmiertelnych.  

Ostrzeżenia ministra

Austriacki minister zdrowia przestrzegł mieszkańców kraju, że ?czwarta fala uderzyła w nas mocno? i postuluje zdecydowane działania w celu ochrony systemu opieki zdrowotnej przed kryzysem. Jego zdaniem, gdyby nie zostały wprowadzone obostrzenia, ?Austria byłaby obecnie u progu 600 łóżek intensywnej opieki zdrowotnej zajmowanych przez pacjentów z COVID?. Minister uważa również, że przy obecnej dynamice rozwoju sytuacji kontrole osób objętych lockdownem powinny zostać wprowadzone na szeroką skalę – inaczej potrzebne będą dalsze środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.