Ile dzieci w Polsce jest wychowywanych w związkach jednopłciowych?

Aktualizacja 16 marca 2021: W przedostatnim paragrafie zmieniono ?Oznacza? na ?Oznaczałoby?; Dodano ostatni paragraf

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, ponieważ nie ma aktualnych badań na temat liczby dzieci wychowywanych przez pary jednopłciowe. Najnowsze dane pochodzą z raportu ?Rodziny z wyboru w Polsce? z 2014 roku, który jest efektem badań realizowanych w Instytucie Psychologii PAN.

Według raportu Kampanii Przeciw Homofobii 5% ogólnej populacji to lesbijki i geje. Połowa z nich żyje w związkach tej samej płci (str. 44). Wspomniany wcześniej raport IP PAN wskazuje, że 9% przebadanych osób będących w związku jednopłciowym jest rodzicami. Z tego zestawienia wynikałoby, że związków jednopłciowych, w których chociaż jeden partner jest rodzicem, jest od 50 do ok. 100 tysięcy. 

Nie wszyscy rodzice (mniej niż 9%) w związkach jednopłciowych mieszkają ze swoimi dziećmi, więc niektórzy mogą nie uznać tego za typowo rozumiane wychowywanie dzieci. Raport Instytutu Psychologii PAN wskazuje, że nieco ponad 6% osób w związkach jednej płci deklaruje czynny udział w wychowywaniu dzieci. Oznaczałoby to, że w Polsce jest między 35 a 70 tys. dzieci wychowywanych przez osoby w związku jednopłciowym.

Sam Raport IP PAN nie rozszerza wniosków na populację generalną. Z tego powodu nie należy traktować podanych tutaj liczb za pewne dane dotyczące tzw. tęczowych rodzin w całej Polsce. Są to jedynie szacunki, które mogą przybliżyć, w jaki sposób posłanka Dziemianowicz-Bąk mogłaby uzasadnić tę informację.

Picture of Hubert Supeł
Hubert Supeł
Szeroko pojęta wiedza o błędach poznawczych razem z matematyką, fizyką i astronomią od dawna są moimi pasjami. Obecnie studiuję w Szkole Głównej Handlowej, gdzie poszerzam moje zainteresowania m.in. o ekonomię polityczną w ramach Studenckiego Koła Naukowego Ekonomii Politycznej. W wolnych chwilach gram w szachy oraz piszę wiersze dla siebie i przyjaciół. W Pravdzie pełnię rolę redaktora naczelnego. Kocham spokój i naturę.