Okładka wykonana przez: Emilia Roskosz

Kilka słów o tym, jak walczymy z dezinformacją przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2024

Razem z organizacją European Fact-Checking Standards Network (EFCSN), koalicją ponad 40 organizacji oraz Google pracujemy nad stworzeniem kompleksowej bazy danych służącej do weryfikacji faktów związanych z czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego 2024 r. 

Projekt Elections24Check to pierwsza otwarta baza danych, która kładzie nacisk na kontrolę deklaracji złożonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. Dzięki niej użytkownicy mogą wyszukiwać oraz filtrować artykuły według języka, informacji dotyczących konkretnych krajów i partii politycznych oraz innych tematów (np. kryzys klimatyczny, bezpieczeństwo). 

Głównym celem projektu jest wzmacnianie współpracy między krajami i pełnienie roli głównego źródła informacji dla obywateli Unii Europejskiej przed wyborami. 

Uczestniczące w projekcie organizacje fact-checkingowe są zobowiązane do zachowania przejrzystości, apolityczności i rzetelności dziennikarskiej, służąc dobru publicznemu, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Kodeksu Standardów dla Niezależnych Organizacji Factcheckingowych. 

Carlos Hernández-Echevarría z hiszpańskiej organizacji Maldita, pełniący funkcję przewodniczącego EFCSN, zaznaczył:

„Projekt Elections24Check wprowadzi system wczesnego wykrywania dezinformacji w sieci na całym kontynencie. Uczestniczące w nim organizacje fact-checkingowe obejmują nie tylko państwa członkowskie UE, ale także szerszą społeczność sąsiednich krajów europejskich. Jest to ważne, ponieważ dezinformacja rozprzestrzenia się także poza ich granicami.” 

Walka z dezinformacją jest priorytetem w obliczu zbliżających się wyborów, a dzięki projektowi Elections24Check obywatele UE będą mieć większą pewność, że ich decyzje wyborcze będą oparte na rzetelnych informacjach.

Tekst powstał na podstawie artykułu „EFCSN ANNOUNCES FACT-CHECKING DATABASE PROJECT FOR EUROPEAN ELECTIONS”.

Picture of Nikola Bieguniak
Nikola Bieguniak
Absolwentka socjologii i politologii na Uniwersytecie Warszawskim. W Stowarzyszeniu zdobywa doświadczenie jako dziennikarka i specjalistka ds. HR. Jej zainteresowania oscylują wokół istoty organizacji pozarządowych we współczesnym świecie, problemów społecznych, kryzysu demokracji i wpływu gospodarki cyfrowej na społeczeństwo.