Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Czy zdelegalizowano prawo do aborcji?

Jeśli 22 października Trybunał Konstytucyjny orzeknie niekonstytucyjność terminacji ciąży z powodu ciężkiego uszkodzenia płodu, tym samym całkowicie zdelegalizuje prawo do aborcji w Polsce.

ofemininpl, Instagram

Informacja jest fałszywa, ponieważ orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 22 października nie delegalizuje prawa do aborcji. Orzeczenie odnosi się do jednego z trzech przypadków, w których można dokonać terminacji ciąży.

Statystyki PAP

Statystyki przytoczone przez PAP na temat aborcji wykonywanych w 2019 roku pokazują, że z 1100 wykonanych aborcji większość, bo prawie 97 procent, była wykonywana z tzw. powodów embriopatologicznych, których zasadność Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjną. PAP zauważa, że statystyki zawierają zaniżoną liczbę wykonanych aborcji, ponieważ część zabiegów jest wykonywana nielegalnie lub poza granicami kraju.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

22 października 2020 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

Art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży […] jest niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrok Trybunały Konstytucyjnego, sygn. akt K 1/20

Kiedy może być dokonane przerwanie ciąży?

Możliwość przerywania ciąży reguluje Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży:

Przerwania ciąży można więc dokonać w trzech przypadkach wymienionych w ustawie. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wskazuje, że niezgodny z Konstytucją jest punkt, który zezwala na dokonanie aborcji w sytuacji dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Na jakie fragmenty konstytucji powołuje się Trybunał Konstytucyjny?

Trybunał Konstytucyjny powołuje się na trzy artykuły konstytucji:

Co dalej?

Jak czytamy w komunikacie TK:

Omawiając skutki orzeczenia Trybunał stwierdził, że ustawodawca ma prawo, jak i obowiązek, dostosować stan prawny do wydanego wyroku, w tym przeanalizować czy obowiązujące rozwiązania prawne w zakresie wynikającego z art. 71 ust. 2 Konstytucji prawa matki przed i po urodzeniu dziecka do szczególnej pomocy władz publicznych są wystarczające w przypadku gdy art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.r. został wyeliminowany z systemu prawnego.

Komunikat TK, 22 października 2020

Dokonanie przerwania ciąży w sytuacji dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu zostało zdelegalizowane. Jak wynika z przytoczonych przez nas statystyk, w 2019 roku był to najczęstszy powód wykonywania aborcji.

Picture of Aleksandra Wrona
Aleksandra Wrona
Wiceprezeska Stowarzyszenia Pravda odpowiedzialna za nadzór nad kwestiami edukacyjnymi, dziennikarskimi oraz za zarządzanie mediami społecznościowymi w naszej organizacji. Swoje bogate doświadczenie zdobywała, pracując w NASK-u, gdzie zajmowała się komunikacją kryzysową i prewencyjną w ramach czołowego zespołu przeciwdziałającego dezinformacji w Polsce. Obecnie przekazuje swoją wiedzę, pisząc artykuły dla Snopes – jednej z największych amerykańskich organizacji zajmujących się fact-checkingiem.