Polska jako jedyny kraj w Europie wyśle swoje dzieci do szkół? Weryfikujemy i wyjaśniamy!

Dziś widzimy, że praktycznie niemal cała Europa podjęła już decyzje [dot. ponownego otwarcia szkół ? przyp. Pravda] praktycznie takie same jak w Polsce.

Dariusz Piontkowski, konferencja prasowa MEN i MRiPPS,26 sierpnia 2020

Wypowiedź ministra Piontkowskiego uznajemy za prawdziwą, ponieważ Czechy, Anglia, Niemcy i wiele innych krajów europejskich rzeczywiście podjęło decyzję o posłaniu uczniów do szkół, wprowadzając rozwiązania podobne do tych zastosowanych w Polsce.

Poniżej prezentujemy zestawienie informacji o tym, na jakich zasadach odbędzie się powrót do szkół w wybranych krajach europejskich.

Niemcy

Nasi zachodni sąsiedzi podjęli decyzję o posłaniu uczniów do szkół w każdym z krajów związkowych. Powrót do szkół (rozdział 4.2.1) zakłada zachowanie środków ostrożności i higieny takich, jak: 

  • regularne mycie rąk, 
  • wietrzenie pomieszczeń,
  • zachowanie odpowiedniego dystansu, gdy jest to możliwe (zostawanie na przerwach w klasach lub wychodzenie na świeże powietrze). 

Co ciekawe, w szkołach nie ma powszechnego obowiązku noszenia maseczek. Niemieckie Ministerstwo Zdrowia przeanalizowało plusy i minusy powyższego rozwiązania i nakazało zakrywać usta i nos tylko w szkołach, w których jest realne zagrożenie wybuchu ogniska koronawirusa ? w tzw. strefach żółtych (rozdział 4.2.2).

Wielka Brytania

Brytyjski plan powrotu uczniów do szkół we wrześniu zakłada możliwość rozdzielenia klas na mniejsze grupy (tzw. bubbles), których wprowadzenie ograniczy kontakt między uczniami. Jeśli w szkole pojawią się co najmniej dwa przypadki koronawirusa w ciągu 14 dni, szkoła ma możliwość odesłania części uczniów (lub w ostateczności całego rocznika) do domów (pkt. 10). Ponadto uczniowie i nauczyciele, u których występują objawy koronawirusa, mają  dostęp do testów na COVID-19. Rząd podjął decyzje o niewprowadzaniu obowiązku noszenia masek lub przyłbic, jednak istnieją okoliczności, w których dyrektor szkoły może zadecydować o jego nałożeniu (np. w przypadku braku możliwości zachowania odpowiednich odstępów między uczniami). Co więcej, szkoły muszą zapewnić dostęp do edukacji zdalnej uczniom, którzy są poddani przymusowej izolacji.

Rosja

Jak poinformował Rosyjski Minister Edukacji Narodowej, wszystkie szkoły, przedszkola, a także placówki średniego kształcenia zawodowego są gotowe do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Podczas jednego ze swoich przemówień minister zaznaczył, że organizacje edukacyjne ukończyły niezbędne szkolenia i pomyślnie przeszły kontrole bezpieczeństwa. Wspomniane bezpieczeństwo mabyć osiągnięte za sprawą dezynfekcji pomieszczeń, ograniczenia kontaktów uczniów między klasami, stałej sali dla danej klasy oraz pomiarów temperatury.

Polska

W połowie sierpnia minister Dariusz Piontkowski przedstawił wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1. września tego roku. Zawierają one ogólne zalecenia związane z między innymi dezynfekcją powierzchni, higieną, czy wydawaniem posiłków w szkole. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek, jednak będą zobowiązani do częstego mycia rąk i ochrony twarzy przy kichaniu lub kasłaniu. Opracowano również plany ?awaryjne? w razie gwałtownego zaostrzenia epidemii. Zakładają one hybrydowy model nauczania (część zajęć online, część w klasach), a w przypadkach wyjątkowego zagrożenia epidemiologiczne przejście na całkowicie zdalny tryb nauczania.

Podsumowanie

Minister Piontkowski miał rację i rzeczywiście większość państw europejskich nie odbiega od Polski w podjęciu decyzji o wysłaniu uczniów do placówek oświatowych we wrześniu. Plany działania nie różnią się od siebie znacząco ? każdy z nich zakłada błyskawiczną reakcję na nowe ogniska koronawirusa i pojedyncze przypadki zakażeń.

Picture of Paweł Mizura
Paweł Mizura
W stowarzyszeniu zajmuję się koordynacją ciekawych projektów, promocją naszych postów, a także kontaktami zewnętrznymi z międzynarodowymi organizacjami. Interesują mnie nowe technologie i marketing. Na co dzień jestem studentem informatyki i pasjonatem sportów wodnych, takich jak kitesurfing i windsurfing. Moim marzeniem jest stworzyć miejsce w sieci, które będzie aktualnym źródłem informacji wolnym od wszelkich fake newsów!