Misją naszego stowarzyszenia jest promowanie prawdziwych informacji w przestrzeni publicznej, poprzez rzetelne i niezależne dziennikarstwo, w połączeniu z edukacją medialną. Naszym celem jest wyposażenie społeczeństwa w narzędzia niezbędne do krytycznego myślenia i świadomego podejmowania decyzji, opartych na zweryfikowanych i wiarygodnych informacjach.

Dlaczego?

Świat zmienia się w niespotykanym tempie, a wraz z nim także media, które dostarczają nam informacji każdego dnia. Fake newsy, manipulacje, brak dostępu do rzetelnych informacji to tylko czubek góry lodowej problemów dzisiejszego internetu. Problem dezinformacji ma realny wpływ na każdy aspekt naszego życia — od polityki po codzienne decyzje i nasze zdrowie. Z tej świadomości wyrosła nasza potrzeba zmiany świata i powstało stowarzyszenie Pravda.

Nasza wizja

W naszym idealnym świecie każdy ma dostęp do rzetelnych informacji i potrafi odróżnić prawdę od fałszu i manipulacji.

Brzmi zbyt pięknie, żeby było realne? W Pravdzie wierzymy jednak, że siła edukacji jest bardzo skuteczna w walce z fake newsami i może realnie wpłynąć na ten szybko zmieniający się świat. Nasze stowarzyszenie stawia nie tylko na weryfikację informacji, ale też na edukowanie społeczeństwa w zakresie identyfikowania fałszywych lub podejrzanych informacji. Wierzymy, że lepsze zrozumienie problemu w Polsce i uświadamianie społeczeństwa może realnie zmienić świat.

Cel i działania stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest szerzenie, rozwój i realizacja idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez:

 1. zapewnianie dostępu do rzetelnych i zweryfikowanych informacji;
 2. działanie na rzecz edukacji na temat umiejętności cyfrowych, krytycznego myślenia oraz cyberbezpieczeństwa;
 3. upowszechnianie i ochronę wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, z uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej i kontroli obywatelskiej

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w szczególności poprzez:

 1. kontrolę przejrzystości i rzetelności mediów oraz debaty publicznej;
 2. działanie na rzecz poprawy jakości informacji w mediach, w tym inwestowanie w  rzetelne dziennikarstwo oraz dziennikarstwo śledcze;
 3. przeciwdziałanie dezinformacji i manipulacji opinią publiczną, ze szczególnym uwzględnieniem fałszywych treści publikowanych w internecie;
 4. działalność analityczną, badawczą lub naukową;
 5. działalność informacyjną, promocyjną, edukacyjną, szkoleniową, opiniodawczą lub doradczą;
 6. rozwijanie oraz upowszechnianie technologii do celów wspierania przeciwdziałania i monitorowania dezinformacji, oraz rozwoju rzetelnego dziennikarstwa;
 7. tworzenie lub prowadzenie w drodze elektronicznej stron internetowych i profili w mediach społecznościowych;
 8. zacieśnianie współpracy  w celach statutowych z innymi podmiotami (np. organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi czy instytucjami kultury) działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Status prawny i dokumentacja

Stowarzyszenie Pravda to organizacja pozarządowa, która została zarejestrowana jako stowarzyszenie 27 lipca 2020 r. Znajdujemy się w KRS pod numerem 0000852014 a nasz NIP to 5213902433. W odnośnikach znajdują się kluczowe dokument naszego stowarzyszenia: statut i aktualny wypis z KRS.

Standardy

W Pravdzie przestrzegamy najwyższych standardów metodologicznych i etycznych. Jesteśmy członkiem Międzynarodowej Sieci Fact-checkingowej (IFCN) oraz czynnym uczestnikiem społeczności fact-checkingowej Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO). Dodatkowo jesteśmy współtwórcami i sygnatariuszami Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie zwalczania dezinformacji, który został podpisany przez kilkanaście niezależnych organizacji pozarządowych w Polsce.

Działalność rzecznicza

Nasze stowarzyszenie angażuje się aktywnie w działania rzecznicze skupiające się na edukacji medialnej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W ramach tych obszarów uczestniczymy w pracach różnych grup roboczych, a także promujemy inicjatywy, które przyczyniają się do realizacji tych celów.

Nagroda specjalna Press Club Poland

W kwietniu 2023 r. środowisko dziennikarskie uhonorowało nas nagrodą specjalną Press Club Poland za działania na rzecz walki z fałszywymi informacjami w internecie wobec fali dezinformacji w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.

Dziękujemy Press Club Polska za to niesamowite wyróżnienie, gratulujemy również FakeNews.pl, AFP Sprawdzam i Stowarzyszeniu Demagog.

Jakub Śliż, Prezes Zarządu oraz Aleksandra Wrona, Wiceprezeska Zarządu