13
13

Czy zastrzeżenia Polski do Konwencji Stambulskiej obowiązywały do 1. sierpnia?

25 grudnia 2020

Te zastrzeżenia [wobec Konwencji Stambulskiej ? przyp. Pravda] obowiązywały okresowo na okres 5 lat i termin ich ważności zakończył się 1. sierpnia tego roku.

Włodzimierz Skalik, konferencja prasowa Konfederacji, 16 grudnia 2020

Wypowiedź uznajemy za manipulację, ponieważ ważność polskich zastrzeżeń wobec Konwencji Stambulskiej została przedłużona do 1 lutego 2021 roku.

Zastrzeżenia do Konwencji Stambulskiej

Zgodnie z Konwencją Stambulską (Art. 79. ust. 1.) zastrzeżenia do niektórych jej punktów są ważne przez 5 lat od momentu wejścia konwencji w życie, czyli od 1 sierpnia 2015 do 1 sierpnia 2020.

Rząd Polski miał termin 30. kwietnia by przedłużyć ich ważność.

Włodzimierz Skalik, konferencja prasowa Konfederacji, 16 grudnia 2020

Jak mówi Art. 79. ust. 2. konwencji, Strona przyjmująca akt z zastrzeżeniami notyfikuje Sekretarza Generalnego Rady Europy o utrzymaniu, zmianie lub wycofaniu zastrzeżeń nie później niż na 3 miesiące przed dniem utraty przez nie ważności. W przypadku Polski był to 30 kwietnia, czyli tak jak twierdzi Włodzimierz Skalik.

Ważność polskich zastrzeżeń została wydłużona o 6 miesięcy, ponieważ Sekretarz Generalny RE nie otrzymał notyfikacji odnośnie zastrzeżeń przed 30 kwietnia (Art. 79. ust. 2.). Tym samym zastrzeżenia traciłyby ważność dopiero 1 lutego.

16 grudnia w Sejmie głosowano nad projektem o zmianie zastrzeżeń. Przyjęto go prawie jednogłośnie.

Metodyka

Każda wypowiedź i informacja są kwalifikowane do jednej z czterech kategorii: prawda, fałsz, manipulacja, nieweryfikowalne.

Jako członkowie International Fact-Checking Network (Międzynarodowej Sieci Fact-Checkingowej) dbamy o to, żeby każdy wpis przesztrzegał ścisłej metodyki i spełniał standardy rzetelenego dziennikarstwa.

Certyfikat

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej metodyce zajrzyj do zakładki Jak działamy?.

Wesprzyj Pravdę!

Jeśli zgadzasz się z nami, że rzetelne informacje ratują życie, dołącz do osób wspierających niezależną weryfikację faktów i wesprzyj naszą działalność.

Więcej informacji o tym jak możesz nas wspierać znajdziesz w zakładce Wesprzyj Pravdę.