Okładki Decyzja o środkach własnych UE i Fundusz Odbudowy

Decyzja o środkach własnych UE i Fundusz Odbudowy

7 maja 2021

My nie będziemy głosować nad tym, czy rozdać środki unijne, my będziemy głosowali, skąd je wziąć i tutaj jest potrzebna zgoda polskiego Sejmu.

Krzysztof Bosak, Minęła dwudziesta, 2 maja 2020 r., od: 19:00

Informację uznajemy za manipulację, ponieważ możliwość rozdysponowania 750 mld euro z przewidzianych 1,8 bln budżetu UE na 2021-2027 jest uzależnione od podjęcia decyzji o rozszerzeniu źródeł zasobów własnych UE, którą ratyfikowano w Sejmie.

Chociaż Rada Europejska już w grudniu ostatecznie przewidziała rozszerzenie zasobów własnych UE, wymagane było jeszcze zatwierdzenie tej decyzji w każdym kraju członkowskim (TFUE Art. 311).

Fundusz Odbudowy

17 grudnia 2020 Rada Europejska przyjęła Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2021-2027 (WRF – 1 074,3 mld EUR) oraz instrument odbudowy NextGenerationEU (NGEU – 750 mld EUR). NGEU jest specjalnym funduszem przeznaczonym na odbudowę gospodarek dotkniętych kryzysem pandemicznym. Aby pocovidowe wsparcie zostało wprowadzone, wymagane są dodatkowe środki w Unii Europejskiej i nowe źródła ich pozyskania. Bez nich nie będzie możliwe rozdysponowanie 750 mld euro z 1,8 bln euro (Sekcja 1.).

Nowe zasoby własne UE

Unia Europejska uznała, że pozyskanie nowych środków w budżecie UE nie powinno obciążać budżetów państw członkowskich. W związku z tym pieniądze na Fundusz Odbudowy nie będą przekierowane z istniejących funduszy budżetów państw członkowskich. Środki te trafią bezpośrednio do UE z podatków nałożonych odgórnie przez UE (Sekcja 3.2). Nowe podatki kontynuują dotychczasową ?zieloną politykę? UE, ponieważ część z nich obciąża praktyki uznawane za nieprzyjazne środowisku.

Krajowy Plan Odbudowy

Równolegle z ratyfikowaniem decyzji o środkach własnych debatowano Krajowy Plan Odbudowy. Jest on wymagany przez główną część NGEU (której by nie było bez decyzji o środkach własnych) ? Instrument na Rzecz Odbudowy i zwiększenia Odporności (672,5 mld EUR). Państwa członkowskie są zobowiązane do wysłania Krajowych Planów Odbudowy zawierających pakiet reform i publiczne projekty inwestycyjne finansowane z Instrumentu. Państwa w KPO muszą trzymać się wytycznych UE co do celowości wydatkowania funduszy europejskich.

Metodyka

Każda wypowiedź i informacja są kwalifikowane do jednej z czterech kategorii: prawda, fałsz, manipulacja, nieweryfikowalne.

Jako członkowie International Fact-Checking Network (Międzynarodowej Sieci Fact-Checkingowej) dbamy o to, żeby każdy wpis przesztrzegał ścisłej metodyki i spełniał standardy rzetelenego dziennikarstwa.

Certyfikat

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej metodyce zajrzyj do zakładki Jak działamy?.

Wesprzyj Pravdę!

Jeśli zgadzasz się z nami, że rzetelne informacje ratują życie, dołącz do osób wspierających niezależną weryfikację faktów i wesprzyj naszą działalność.

Więcej informacji o tym jak możesz nas wspierać znajdziesz w zakładce Wesprzyj Pravdę.