Wordpress okladki 2

Ile firm każdego dnia upada w Polsce? Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

29 stycznia 2021

Każdego dnia w Polsce umierają dziesiątki firm

Borys Budka, konferencja Platformy Obywatelskiej, 29 stycznia 2021

Wypowiedź uznajemy za fałszywą, ponieważ od 1 stycznia do 29 stycznia ogłoszono upadłość 41 przedsiębiorstw.

Mimo że Borys Budka w swojej wypowiedzi używa słowa ?umierają?, to z kontekstu możemy wnioskować, że ma przez to na myśli ogłoszenie upadłości, ponieważ w dalszej części konferencji właśnie w ten sposób odwołuje się do losu niektórych polskich firm.

Tu chodzi o każdy dzień, tu chodzi o każdą godzinę, kiedy upadają kolejne polskie firmy

Borys Budka, konferencja Platformy Obywatelskiej, 29 stycznia 2021

Monitor Sądowy i Gospodarczy

Ogłoszenia upadłości firm można znaleźć w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W styczniu tego roku poinformowano o 1524 upadłościach, z czego większość, bo 1483, to upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Dla porównania, styczniu 2020 roku została ogłoszona upadłość 55 przedsiębiorstw i 586 upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Alternatywa ? postępowanie restrukturyzacyjne

Gdy przedsiębiorca jest niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością, alternatywą dla ogłoszenia upadłości jest wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, które może pozwolić m.in. na rozłożenie długu w czasie, aby ten po koniecznych zmianach w przedsiębiorstwie mógł poradzić sobie z jego spłatą. Informacje o nich również możemy znaleźć w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W styczniu 2020 i 2021 roku liczba ogłoszeń o wszczęciu takich postępowań wyniosła odpowiednio 24 i 93.

Chociaż liczba upadłości z roku na rok zmalała, to liczba postępowań restrukturyzacyjnych wskazuje, że polscy przedsiębiorcy jednak borykają się z problemami finansowymi. Pandemia COVID-19 uderzyła nie tylko w przedsiębiorców, ale również w osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, które 3 razy częściej nie są w stanie spłacić kredytów.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

W celu wsparcia przedsiębiorstw w związku z pandemią COVID-19 uchwalono ustawę wprowadzającą uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Do głównych korzyści przedsiębiorcy, który ogłosi w MSiG otwarcie uproszczonej restrukturyzacji, należy 4-miesięczny okres ochronny (Art. 16 ust. 3 pkt. 1. i Art. 20 ust. 1), w którym zawieszone są egzekucje zobowiązań przez wierzycieli. Daje to dłużnikowi dodatkowy czas na przeprowadzenie restrukturyzacji i dojście do porozumienia z wierzycielami.

Metodyka

Każda wypowiedź i informacja są kwalifikowane do jednej z czterech kategorii: prawda, fałsz, manipulacja, nieweryfikowalne.

Jako członkowie International Fact-Checking Network (Międzynarodowej Sieci Fact-Checkingowej) dbamy o to, żeby każdy wpis przesztrzegał ścisłej metodyki i spełniał standardy rzetelenego dziennikarstwa.

Certyfikat

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej metodyce zajrzyj do zakładki Jak działamy?.

Wesprzyj Pravdę!

Jeśli zgadzasz się z nami, że rzetelne informacje ratują życie, dołącz do osób wspierających niezależną weryfikację faktów i wesprzyj naszą działalność.

Więcej informacji o tym jak możesz nas wspierać znajdziesz w zakładce Wesprzyj Pravdę.