4
4

?Inicjatorami była opozycja.? Kto stoi za projektem ustawy dot. podwyżek dla polityków?

15 sierpnia 2020

Inicjatorami podjęcia w ogóle tego tematu [projektu dotyczącego zmian wynagrodzeń osób pełniących funkcje publiczne ? przyp. Pravda] była opozycja.

Ryszard Terlecki , konferencja prasowa TVP Info, 17 sierpnia 2020

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, ponieważ projekt został zainicjowany za kulisami i nie można znaleźć rzetelnych źródeł, które jednoznacznie wskazałyby inicjatorów.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) stwierdził na konferencji prasowej, że pomysłodawcą projektu podniesienia wynagrodzeń dla polityków jest opozycja. Choć można przeanalizować zachowania partii opozycyjnych od czasu przedstawienia projektu ustawy na posiedzeniu sejmowej komisji, na chwilę obecną brak jest obiektywnych i jednoznacznych źródeł, które mogłyby potwierdzić wypowiedź Terleckiego. Pierwsze rozmowy w sprawie ustawy toczono nieoficjalnie, w kuluarach ? w tej sytuacji można jedynie przeciwstawić słowo słowu.

O jakim projekcie mowa?

14. sierpnia 2020 r. Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne, która przewidywała wzrost wynagrodzeń m.in. dla członków rządu, parlamentu, prezydenta oraz pierwszej damy. Trzy dni później projekt został jednak odrzucony przez Senat ? przeciw nowelizacji opowiedziało się 48 osób, 45 głosowało za.

Jak przebiegał proces legislacyjny?

Projekt został zaproponowany przez sejmową Komisję Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych, zajmującą się m.in. warunkami wykonywania przez posłów mandatu poselskiego.

Wszystkie kluby parlamentarne rekomendują przyjęcie ustawy, związanej ze?zmianą wynagrodzenia ? podwyższeniem wynagrodzenia. W?związku z?tym, że?było to?konsultowane i?jest ustalone między klubami, chciałbym przejść do?głosowania

Kazimierz Smoliński (PiS), posiedzenie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, 13 sierpnia 2020

W Komisji za jego przyjęciem głosowało 12 obecnych osób (pełen skład wynosi obecnie 17 posłów z różnych klubów). Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Następnego dnia na 16. posiedzeniu Sejmu Zieliński przedstawił projekt nowelizacji. Za jego przyjęciem głosowało 386 posłów.

Wcześniej w Sejmie przyjęła projekt na Komisji Regulaminowej, a następnie miażdżącą większością głosów, mówię tu o opozycji, poparła, głosowała za tym projektem.

Ryszard Terlecki, konferencja prasowa TVP Info, 17 sierpnia 2020

Terlecki miał rację, twierdząc, że opozycja przyjęła projekt na Komisji Regulaminowej, a następnie większość polityków opozycyjnych poparła go w Sejmie. Nie jest to jednak wystarczająca przesłanka, by móc powiedzieć z pewnością, że to oni są inicjatorami podjęcia tematu.

Kto wyszedł z inicjatywą projektu?

Na ten moment nie wydaje się możliwe jednoznaczne i wiarygodne ustalenie, kto dokładnie wystąpił z inicjatywą w sprawie zmian ustaw o wynagrodzeniach. 18. sierpnia TVP Info opublikowało artykuł, w którym wskazało na senatora Marka Borowskiego (KO), powołując się na to, co ?mówi się w sejmowych kuluarach?. W rozmowie z serwisemBorowski miał zaprzeczyć tym pogłoskom i powiedzieć, że nie wie, kto wyszedł z inicjatywą, czy był to ktoś z opozycji, czy z PiS-u. 

Tego samego dnia Polska Agencja Prasowa w oparciu o informacje ?uzyskanych z kilku niezależnych źródeł? podała, że inicjatorami projektu było PSL. Natomiast Marek Rutka (Lewica) miał powiedzieć, że inicjatorem był poseł Marek Suski (PiS), i że to on przedstawił projekt przed Sejmem, tymczasem zrobił to Jarosław Zieliński (PiS).

Zwyczajnie wszyscy stwierdzili, że trzeba coś z tym [wynagrodzeniem posłów – przyp. Pravda] zrobić i zrobili to fatalnie.

Marek Sawicki (PiS), PAP, 18 sierpnia 2020

Kwestia ustalenia inicjatorów projektu to w tym momencie słowo przeciwko słowu. Przy aktualnym stanie wiedzy i dostępie do informacji, wydaje się to być najbardziej trafną diagnozą sytuacji.

Metodyka

Każda wypowiedź i informacja są kwalifikowane do jednej z czterech kategorii: prawda, fałsz, manipulacja, nieweryfikowalne.

Jako członkowie International Fact-Checking Network (Międzynarodowej Sieci Fact-Checkingowej) dbamy o to, żeby każdy wpis przesztrzegał ścisłej metodyki i spełniał standardy rzetelenego dziennikarstwa.

Certyfikat

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej metodyce zajrzyj do zakładki Jak działamy?.

Wesprzyj Pravdę!

Jeśli zgadzasz się z nami, że rzetelne informacje ratują życie, dołącz do osób wspierających niezależną weryfikację faktów i wesprzyj naszą działalność.

Więcej informacji o tym jak możesz nas wspierać znajdziesz w zakładce Wesprzyj Pravdę.