Wordpress okladki 6

Opłakany stan psychiatrii dziecięcej. Nie ma żadnego łóżka dla dzieci na Podlasiu?

10 października 2020

Są takie województwa w Polsce jak podlaskie, w którym nie ma ani jednego łóżka psychiatrycznego dla dzieci.

Anna Maria Żukowska, konferencja prasowa Lewicy, 1 października 2020

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą, ponieważ w województwie podlaskim nie ma łóżka psychiatrycznego na całodobowym oddziale psychiatrycznym dla dzieci1, 2, 3.

Słowa Anny Marii Żukowskiej padły podczas konferencji prasowej Lewicy, na której wyrażono sprzeciw wobec propozycji zmiany Ministra Edukacji Narodowej. Tę funkcję miałby pełnić Przemysław Czarnek ? autor wypowiedzi ostro krytykowanych m.in. przez Lewicę.

Dzieci na oddziale dla dorosłych?

Zgodnie z raportem Sieci Obywatelskiej Watchdog (2019) w przypadku nagłego zagrożenia życia, dzieci potrzebujące pomocy psychiatrycznej, dla których nie było miejsca na oddziale psychiatrycznym dla dzieci, trafiały na inny oddział lub do innej placówki. Najczęściej odsyłano je na oddział psychiatryczny dla dorosłych (Rodział 5.).

Dostępność specjalistów

Mimo że na Podlasiu nie ma stacjonarnego oddziału psychiatrii dziecięcej, to liczba lekarzy psychiatrii dzieci i młodzieży przypadających na dziecko nie jest tam najniższa w Polsce. Pod względem stosunku liczby psychiatrów dziecięcych do liczby pacjentów Podlasie plasuje się na 11. miejscu spośród 16 województw.

Łóżka na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży

Liczba miejsc na oddziałach psychiatrycznych dla małoletnich bardzo się waha między różnymi województwami. Podczas gdy na Podlasiu nie ma żadnego łóżka, na Mazowszu jest ich 201. Na podstawie raportu NIK-u przedstawiamy jak sytuacja wygląda w całej Polsce.

Problemy innych województw

Podlasie nie jest jedynym województwem, które ma problemy z funkcjonowaniem psychiatrii dziecięcej. Jak pokazuje raport NIK-u, w województwie lubuskim na 10 tys. dzieci przypada jedynie 0,16 psychiatrów dzieci i młodzieży ? najmniej w Polsce. Gdy spojrzymy na wskaźnik opisujący stosunek liczby specjalistów do liczby pacjentów, okazuje się, że najgorzej sytuacja wygląda na Podkarpaciu. Na każdy tysiąc pacjentów przypada tam 1,02 specjalistów. W tej kategorii Lubuskie z wynikiem 3,49 zajmuje 2. miejsce.

Skutki opłakanego stanu psychiatrii dziecięcej

Zgodnie z informacjami podawanymi przez Komendę Główną Policji liczba zamachów samobójczych z roku na rok staje się coraz większa. Jak wynika z danych z 2018 roku, liczba prób samobójczych w grupie wiekowej 7-18 lat wyniosła 772, a w następnym roku wzrosła do 951 przypadków. W latach 2017-2019 na 2453 prób samobójczych 311 miało wynik śmiertelny.

Metodyka

Każda wypowiedź i informacja są kwalifikowane do jednej z czterech kategorii: prawda, fałsz, manipulacja, nieweryfikowalne.

Jako członkowie International Fact-Checking Network (Międzynarodowej Sieci Fact-Checkingowej) dbamy o to, żeby każdy wpis przesztrzegał ścisłej metodyki i spełniał standardy rzetelenego dziennikarstwa.

Certyfikat

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej metodyce zajrzyj do zakładki Jak działamy?.

Wesprzyj Pravdę!

Jeśli zgadzasz się z nami, że rzetelne informacje ratują życie, dołącz do osób wspierających niezależną weryfikację faktów i wesprzyj naszą działalność.

Więcej informacji o tym jak możesz nas wspierać znajdziesz w zakładce Wesprzyj Pravdę.