Okładka wykonana przez: Karolina Szymańczak

Czy 80% osób, które popełniło samobójstwo wcześniej mówiło o tym zamiarze?

?80% osób, które popełniło samobójstwo wcześniej mówiło o tym, […] czasami niedosłownie.?

Halszka Witkowska, Imponderabilia (15:01), 05.09.2021 r.

Informację uznajemy za nieweryfikowalną, ponieważ wśród badań nie istnieje jednoznaczna konkluzja co do odsetka osób, który przed popełnieniem samobójstwa mówił o tym zamiarze.

Niejednoznaczne dane

Nasz werdykt opieramy na opublikowanej w 2016 roku metaanalizie ?The communication of suicidal intentions: A meta-analysis?. Konkluzje 36 analizowanych w niej badań znacząco się od siebie różnią ? odsetek osób, które przed samobójstwem usiłowały poinformować o tym najbliższe otoczenie, waha się od 15% do 100%.

Badacze o badaniu

Z metaanalizy wynika, że średnio 44,5% osób, które popełniło samobójstwo, wcześniej komunikowało ten zamiar, jednak autorzy sami przyznają, że wynik ten powinien być traktowany z dużą ostrożnością:

?Ogólnie rzecz biorąc, wyniki te należy traktować z ostrożnością, ponieważ opierają się na badaniach z kilkoma ograniczeniami metodologicznymi. Metodologia badań była ogólnie niskiej jakości?.

Pompili M. et al. (2016) The communication of suicidal intentions: A meta-analysis. Psychological medicine.

Źródło informacji?

Znaleźliśmy wiele wpisów, w których pojawia się wspomniane przez suicydiolożkę Halszkę Witkowską ?80%?. Przy wykorzystaniu zaawansowanych funkcji wyszukiwarki udało nam się ustalić, że liczba ta pochodzi najprawdopodobniej z artykułu z 2003 roku ? wskazuje na to wiele źródeł. Artykuł ten został opublikowany w magazynie Counselor dla profesjonalnych badaczy uzależnień i behawiorystów wydawanym od 1975 roku, niestety nie ma już do niego dostępu. 

Badania do szuflady

Autorzy metaanalizy zaznaczyli, że analizowane badania charakteryzują się tendencyjnością publikacyjną (tzw. efektem szuflady) ? na decyzję o publikacji badań wpływały wyniki, jakie otrzymali naukowcy badający samobójstwa. Pośrednio, problem wybiórczej selekcji wyników badań możemy zauważyć również w weryfikowanej wypowiedzi.

Najczęstsze sygnały ostrzegawcze

Tym, co może pomóc w zapobieganiu samobójstwom, jest zwracanie uwagi na zmiany w zachowaniu u osób z naszego najbliższego otoczenia. Pomocą będą dla nas sygnały ostrzegawcze, do których należą takie zachowania jak:

 • poczucie bycia ciężarem,
 • wycofanie społeczne,
 • ekstremalne wahania nastroju,
 • uczucie niemocy,
 • częstsze spożywanie alkoholu i zażywanie narkotyków,
 • zmiana nawyków żywieniowych i spania,
 • mówienie o odczuwaniu wielkiej winy lub wstydu,
 • tworzenie planów i szukanie sposobów na popełnienie samobójstwa,
 • okazywanie złości lub mowa o zemście.

Konieczne jest działanie

Co możemy zrobić, gdy rozpoznamy u siebie lub u znajomej osoby powyższe sygnały ostrzegawcze? W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia należy niezwłocznie zadzwonić na numer alarmowy 112. W pozostałych przypadkach warto powiedzieć o tym zaufanej osobie i upewnić się, że osoba u której zauważyłeś sygnały ostrzegawcze uzyskała profesjonalną pomoc.

Nie bójmy się prosić o pomoc!

Poniżej przedstawiamy listę telefonów dla osób w sytuacji kryzysowej:

 • 116 111 ? Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 
 • 116 123 ? Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych
 • 800 121 212 ? Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
 • 800 108 108 ? Wsparcie dla osób po stracie bliskich (będących w żałobie)
Picture of Jakub Śliż
Jakub Śliż
Jestem pasjonatem rozwiązywania wszelkiego rodzaju problemów, innowacji oraz sztucznej inteligencji. Moje hobby to piłka nożna, programowanie oraz przyszłość, na którą chcę mieć wpływ między innymi poprzez działanie w Pravdzie, której jestem pomysłodawcą. W naszym zespole zajmuję się głównie sprawami organizacyjnymi, kontaktami zewnętrznymi, technologią oraz wytyczaniem kierunku rozwoju stowarzyszenia. Studiuję psychologię i informatykę na SWPS.