Czy duński rząd wycofał się z przymusowych szczepień?

Informację o tym, że rząd Danii wycofał się z przymusowych szczepień uznajemy za fałszywą, ponieważ obowiązkowe szczepienia dla wszystkich obywateli Danii nigdy nie były proponowane. Ustawa, do której odnosi się post, nawet po wejściu w życie nie wprowadzałaby powszechnego obowiązku szczepień. 

Duńska ustawa epidemiologiczna 

Ustawa, która wzbudza wątpliwości Duńczyków to projekt ustawy o epidemiach (Udkast til Forslag til Lov om epidemier m.v.). Nowe ?prawo epidemiczne? (epidemilov) ma zastąpić uchwalone w marcu przepisy nadzwyczajne, które swoją moc tracą 1 marca 2021 r. (§ 2) .W pierwszej wersji ustawy opisane są możliwości nałożenia obowiązku szczepienia na określone grupy w szczególnych okolicznościach (§ 15). Ustawa została zgłoszona do konsultacji społecznych.

Czy ludzie wyszli na ulice?

Ustawa wywołała oburzenie wśród części Duńczyków z powodu kontrowersyjnych zmian, które zostały zaproponowane (Rozdział 3):

  • Osoby zarażone groźnymi chorobami mogłyby być przymusowo poddawane badaniom lekarskim, hospitalizowane, leczone i izolowane.
  • Duński Urząd ds. Zdrowia miałby możliwość wskazania grup osób, które muszą zostać zaszczepione, aby powstrzymać i wyeliminować niebezpieczną chorobę.
  • Osoby, które odmówiłyby powyższych działań, mogłyby (w niektórych sytuacjach) zostać zatrzymane przez policję.

W Kopenhadze oraz w drugim co do liczby mieszkańców mieście Aarhus odbyły się protesty, które trwały kilka dni. Demonstracje w swoich transmisjach relacjonował m.in. Flemming Blicher.

Reakcja Duńskiego Stowarzyszenia Lekarzy

Duńskie Stowarzyszenie Lekarzy przedstawiło swoje uwagi do ustawy w ramach konsultacji społecznych. Do kwestii szczepień odwołali się w następujący sposób:

Duńskie Stowarzyszenie Lekarzy podkreśla, że ??przepis [dot. możliwości nałożenia obowiązku szczepień w przypadkach określonych w ustawie – przyp. Pravda] można zastosować tylko w przypadku szczególnie obciążających okoliczności, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie lub zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Duńskie Stowarzyszenia Lekarzy, Konsultacje w sprawie projektu ustawy o epidemiach itp. (Ustawa epidemiologiczna)

Dodali też, że:

indywidualny lekarz lub inny pracownik służby zdrowia powinien mieć możliwość odmowy wykonania szczepień wbrew woli pacjenta.

Duńskie Stowarzyszenia Lekarzy, Konsultacje w sprawie projektu ustawy o epidemiach itp. (Ustawa epidemiologiczna)

Aktualne prawo szczepień 

Szczepienia nie są obowiązkowe w Danii. Nie oznacza to jednak, że Duńczycy jako naród się nie szczepią. Jest wręcz przeciwnie – wg. raportu WHO z 2019 r. odsetek zaszczepionych (przeciw chorobom omawianym w raporcie) obywateli Danii jest jednym z największych w Europie.

Picture of Aleksandra Wrona
Aleksandra Wrona
Wiceprezeska Stowarzyszenia Pravda odpowiedzialna za nadzór nad kwestiami edukacyjnymi, dziennikarskimi oraz za zarządzanie mediami społecznościowymi w naszej organizacji. Swoje bogate doświadczenie zdobywała, pracując w NASK-u, gdzie zajmowała się komunikacją kryzysową i prewencyjną w ramach czołowego zespołu przeciwdziałającego dezinformacji w Polsce. Obecnie przekazuje swoją wiedzę, pisząc artykuły dla Snopes – jednej z największych amerykańskich organizacji zajmujących się fact-checkingiem.