Czy Ordo Iuris chce odejść od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka?

To za Pana [Zbigniewa Ziobry ? przyp. Pravda] władzy również w instytucjach państwowych zatrudnienie dostają ludzie z fundamentalistycznej organizacji Ordo Iuris, która jawnie głosi poglądy odejścia od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Joanna Scheuring-Wielgus, posiedzenie Sejmu nr. 14, 21 lipca 2020

Wypowiedź uznajemy za fałszywą, ponieważ Ordo Iuris nie głosi poglądów odejścia od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus 21. lipca zarzuciła organizacji Ordo Iuris głoszenie poglądów odejścia od Deklaracji. Wbrew wątpliwościom narastającym wokół podejścia Instytutu do kwestii praw człowieka organizacja oficjalnie ceni ten dokument.

Wątpliwości

Choć oficjalnie Ordo Iuris ceni Deklarację, przez cały okres jego działania pojawiło się wiele zarzutów dotyczących podejścia działaczy Instytutu do kwestii praw człowieka. Wątpliwości niektórych budzi Samorządowa Karta Praw Rodzin, która zawiera apel o m.in. ?wyłączenie możliwości przeznaczania środków publicznych i mienia publicznego na projekty podważające konstytucyjną tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny lub autonomię rodziny? i ?uwzględnienie zasady poszanowania integralności rodziny, która może zostać uchylona tylko w sytuacjach wyjątkowych, jak zagrożenie życia lub zdrowia jej członków?, co może wpływać na zakres ingerencji programów przeciwdziałających patologii w rodzinach.

Ordo Iuris a Deklaracja Praw Człowieka

W 2018 r. w związku z 70-tą rocznicą uchwalenia Deklaracji, Ordo Iuris zostało współorganizatorem Forum Praw i Wolności ? wydarzenia poświęconego różnicom w postrzeganiu kwestii praw człowieka dziś i w latach 40-tych ubiegłego wieku.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku to zarówno wielki sukces, jak i wielkie wyzwanie.

Tymoteusz Zych, członek zarządu Ordo Iuris, 9 czerwca 2018

Sam Instytut nie postuluje odejścia od norm dyktowanych przez dokument, a uważa, że ?nastąpiła zmiana pojmowania praw człowieka przez niektóre środowiska, które uczyniły z nich narzędzie nacisku politycznego oraz ideologicznego?. Zdaniem organizacji, jedynym niepodważalnym gwarantem nienaruszalności praw człowieka jest oparcie ich na ?wrodzonej godności ludzkiej?, czego naruszenie ma objawiać się np. ?w postaci promowania aborcyjnego zabicia dzieci nienarodzonych czy uśmiercania osób cierpiących i starych poprzez eutanazję?.

Obecny system odszedł daleko od źródła praw człowieka, którym jest niezbywalna i nienaruszalna godność osoby ludzkiej.

Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu, międzynarodowa konferencja naukowa „Prawne implikacje godności człowieka”, 10 grudnia 2018

Nieodłącznym elementem debaty publicznej są kwestie związane z prawami człowieka. Choć można nie zgadzać się z poglądami, które na te tematy głosi Ordo Iuris, faktem jest, że Instytut nigdy nie głosił poglądów odejścia od Powszechnej Deklaracji Człowieka.

Picture of Zofia Ponulak
Zofia Ponulak
Jestem studentką kognitywistyki i filozofii w ramach MISH na Uniwersytecie Warszawskim. Fascynują mnie procesy poznawcze człowieka oraz jego status w kulturze, dlatego też interesują mnie mechanizmy dezinformacji, która kształtuje mity współczesnego świata. Wolne chwile spędzam na turniejach debat sportowych oraz dyskusjach feministycznych.W Pravdzie odpowiadam za projekty edukacyjne oraz warstwę merytoryczną i wizerunkową w mediach społecznościowych.