Okładka wykonana przez: Karolina Szymańczak

Czy projekt Kai Godek zakłada zakaz marszów równości?

Krzysztof Śmiszek, 9.08.2021 r.

Informację uznajemy za prawdziwą, ponieważ obywatelski projekt ustawy ?Stop LGBT?, złożony do Sejmu w poniedziałek 9 sierpnia przez Fundację Życie i Rodzina, zawiera punkt dotyczący zakazu parad równości.

Na stronie Fundacji czytamy, że ustawa ?Stop LGBT? ma ?chronić przed zgorszeniem na ulicach (negliż, gorszące sceny w trakcie zgromadzeń aktywistów LGBT)?. W treści proponowanej ustawy, możemy znaleźć zapis, że cel zgromadzenia nie może dotyczyć m.in:

  • kwestionowania małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, 
  • propagowania rozszerzenia instytucji małżeństwa na osoby tej samej płci,
  • propagowania związków osób tej samej płci czy orientacji seksualnych innych niż heteroseksualizm.

Postulaty zawarte w ustawie organizację uniemożliwiałyby organizację zgromadzeń, jakimi są parady równości. Konstytucja RP zapewnia wolność zgromadzeń ? gwarantem tego prawa politycznego jest art. 57 Konstytucji RP: ?Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich?.

Ograniczenie tej wolności może określać jedynie ustawa i tylko wtedy, gdy zmiany ?są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób?. Co ważne: ?Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw?.

Warto również zaznaczyć, że kolejną wolnością konstytucyjną, którą ograniczałyby przepisy proponowanej ustawy jest swoboda wyrażania poglądów (art. 54 Konstytucji RP). Takimi poglądami może być m.in. ?propagowanie rozszerzenia instytucji małżeństwa na osoby tej samej płci?, które zakazywałaby ustawa ?Stop LGBT?. 

Czym jest Fundacja Życie i Rodzina?

Fundacja Życie i Rodzina określa cel swojej działalności następująco:

?Działanie Fundacji Życie i Rodzina jest proste ? mówimy jak jest i pokazujemy jak jest: aborcja zabija dzieci, a lgbt to ideologia, która zagraża życiu, zdrowiu i społeczeństwu?.

Członkinią zarządu Fundacji oraz jej najbardziej znaną przedstawicielką jest Kaja Godek. Jest ona również pełnomocniczką obywatelskich inicjatyw ustawodawczych w Fundacji, więc to ona de facto składa projekty ustaw do Sejmu.

Podpisy pod projektem ustawy ?Stop LGBT? były już zbierane w listopadzie zeszłego roku i projekt trafił do Sejmu, lecz został odrzucony 23 listopada 2020 r. z powodu błędów proceduralnych. Decyzja ta została zaskarżona przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „STOP LGBT” do Sądu Najwyższego. ?Jednak 20 stycznia 2021 r. SN odrzucił skargę, dlatego inicjatorzy musieli teraz ponownie zbierać podpisy pod tym samym projektem.

?Niebezpieczne? parady

Na stronie Fundacji możemy przeczytać, że parady równości to ?manifestacje dążące do obalenia instytucji małżeństwa i rodziny? oraz, że są one ?narzędziem zwalczania religii katolickiej, normalnego porządku społecznego?. Jak czytamy, według Fundacji Życie i Rodzina, parady równości są zagrożeniem, dlatego wniesiony do Sejmu projekt ustawy zawiera ich zakaz.  

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza

Jednym z narzędzi demokracji bezpośredniej, czyli możliwości bezpośredniego decydowania o państwie przez obywateli, jest obywatelska inicjatywa ustawodawcza. W Polsce inicjatywa ustawodawcza, a więc prawo do wniesienia projektu ustawy do Sejmu, przysługuje także obywatelom i reguluje je Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r.o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

Do wniesienia projektu wymagane jest zebranie podpisów ponad 100 tys. osób posiadających czynne prawo wyborcze. Fundacja Życie i Rodzina poinformowała, że pod projektem ustawy podpisało się 140 tysięcy Polaków.

Picture of Zofia Ponulak
Zofia Ponulak
Jestem studentką kognitywistyki i filozofii w ramach MISH na Uniwersytecie Warszawskim. Fascynują mnie procesy poznawcze człowieka oraz jego status w kulturze, dlatego też interesują mnie mechanizmy dezinformacji, która kształtuje mity współczesnego świata. Wolne chwile spędzam na turniejach debat sportowych oraz dyskusjach feministycznych.W Pravdzie odpowiadam za projekty edukacyjne oraz warstwę merytoryczną i wizerunkową w mediach społecznościowych.