Czy zastrzeżenia Polski do Konwencji Stambulskiej obowiązywały do 1. sierpnia?

Te zastrzeżenia [wobec Konwencji Stambulskiej ? przyp. Pravda] obowiązywały okresowo na okres 5 lat i termin ich ważności zakończył się 1. sierpnia tego roku.

Włodzimierz Skalik, konferencja prasowa Konfederacji, 16 grudnia 2020

Wypowiedź uznajemy za manipulację, ponieważ ważność polskich zastrzeżeń wobec Konwencji Stambulskiej została przedłużona do 1 lutego 2021 roku.

Zastrzeżenia do Konwencji Stambulskiej

Zgodnie z Konwencją Stambulską (Art. 79. ust. 1.) zastrzeżenia do niektórych jej punktów są ważne przez 5 lat od momentu wejścia konwencji w życie, czyli od 1 sierpnia 2015 do 1 sierpnia 2020.

Rząd Polski miał termin 30. kwietnia by przedłużyć ich ważność.

Włodzimierz Skalik, konferencja prasowa Konfederacji, 16 grudnia 2020

Jak mówi Art. 79. ust. 2. konwencji, Strona przyjmująca akt z zastrzeżeniami notyfikuje Sekretarza Generalnego Rady Europy o utrzymaniu, zmianie lub wycofaniu zastrzeżeń nie później niż na 3 miesiące przed dniem utraty przez nie ważności. W przypadku Polski był to 30 kwietnia, czyli tak jak twierdzi Włodzimierz Skalik.

Ważność polskich zastrzeżeń została wydłużona o 6 miesięcy, ponieważ Sekretarz Generalny RE nie otrzymał notyfikacji odnośnie zastrzeżeń przed 30 kwietnia (Art. 79. ust. 2.). Tym samym zastrzeżenia traciłyby ważność dopiero 1 lutego.

16 grudnia w Sejmie głosowano nad projektem o zmianie zastrzeżeń. Przyjęto go prawie jednogłośnie.

Picture of Hubert Supeł
Hubert Supeł
Szeroko pojęta wiedza o błędach poznawczych razem z matematyką, fizyką i astronomią od dawna są moimi pasjami. Obecnie studiuję w Szkole Głównej Handlowej, gdzie poszerzam moje zainteresowania m.in. o ekonomię polityczną w ramach Studenckiego Koła Naukowego Ekonomii Politycznej. W wolnych chwilach gram w szachy oraz piszę wiersze dla siebie i przyjaciół. W Pravdzie pełnię rolę redaktora naczelnego. Kocham spokój i naturę.