Okładka Weryfikacja Antyhomofobus

Czy pedofile grasują najczęściej w kościele i tradycyjnej rodzinie?

9 listopada 2021

Informację o tym, że ?pedofile grasują najczęściej w kościele i tradycyjnej rodzinie? uznajemy za fałszywą, ponieważ raport, na który powołują się autorzy baneru na furgonetce nie zawiera takich wniosków. 

?Źródło? informacji

Autorzy hasła z baneru na ?Antyhomofobusie” (stworzonym w ramach akcji Projektu Same Plusy) powołują się na ?zgłoszenia rozpatrzone przez Państwową Komisję ds. Pedofilii”. Mowa tu o Pierwszym Raporcie Państwowej Komisji ds. Pedofilii, opublikowanym w lipcu 2021 roku.

Stanowisko Komisji

Państwowa Komisja ds. Pedofilii odniosła się do informacji zamieszczonych na furgonetce w oświadczeniu:

?W związku z hasłem akcji <<Antyhomofobus w trasie>>, Państwowa Komisja informuje, że nie jest ono zgodne z twierdzeniami zawartymi w Raporcie Państwowej Komisji. Badania Państwowej Komisji nie potwierdzają zamieszczonej na pojeździe tezy.?

Co raport mówi o sprawcach?

Ogólnopolskie badanie przedstawione w raporcie dotyczy problemu przestępczości seksualnej na szkodę dzieci poniżej 15 roku życia w latach 2017-2020. Jego celem było opisanie zjawiska wykorzystania seksualnego dzieci na podstawie analizy akt sądowych spraw prawomocnie zakończonych. W raporcie znaleźć można informację, że zgodnie z aktami sądowymi (z lat 2017-2020) księża katoliccy odpowiadali za 1% przypadków molestowania seksualnego dzieci, co jest sprzeczne z informacją rozpowszechnianą przez Projekt Same Plusy. 

Czym jest ?tradycyjna rodzina??

Komisja odniosła się również do sformułowania ?tradycyjna rodzina”, które uznaje za problematyczne:

?Pojęcie ?tradycyjna rodzina? nie funkcjonuje prawnie, nie jest też weryfikowane ani w badaniach, ani w sprawach prowadzonych przez Państwową Komisję.?

Co więc opisane jest w raporcie? 

Kim był sprawca dla pokrzywdzonego?

Na podstawie 307 zakończonych spraw Komisja ustaliła, że najczęściej (w 151 przypadkach) sprawca był osobą nieznaną dziecku. W 112 przypadkach był osobą znaną, ale niespokrewnioną (np. konkubentem rodzica), a w 21 przypadkach sprawcą czynu był członek najbliższej rodziny (rodzic lub rodzeństwo).

Zgłoszone przypadki

W raporcie zawarta została także analiza przypadków zgłoszonych do Komisji. Dowiedzieć można się z niej, że w blisko 30% zgłoszeń jako sprawca wskazana została osoba duchowna, a w ok. 25% ojciec dziecka (wskazywany przez matkę w sprawach okołorozwodowych).

Jak podkreśla Komisja:

?Nie można jednak z tego wyciągać wniosków na temat proporcji statystycznych zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci w Polsce.?

Szkodliwość informacji

Umieszczone na ?Antyhomofobusie? informacje są fałszywe i wprowadzają w błąd. Mimo że autorzy napisu na furgonetce powołali się na istniejący raport, ich wnioski są nieprawdziwe. Przykład akcji Projektu Same Plusy pokazuje więc, jak ważne jest zwracanie uwagi nie tylko na źródło danej informacji, ale też jego zawartość.

Metodyka

Każda wypowiedź i informacja są kwalifikowane do jednej z czterech kategorii: prawda, fałsz, manipulacja, nieweryfikowalne.

Jako członkowie International Fact-Checking Network (Międzynarodowej Sieci Fact-Checkingowej) dbamy o to, żeby każdy wpis przesztrzegał ścisłej metodyki i spełniał standardy rzetelenego dziennikarstwa.

Certyfikat

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej metodyce zajrzyj do zakładki Jak działamy?.

Wesprzyj Pravdę!

Jeśli zgadzasz się z nami, że rzetelne informacje ratują życie, dołącz do osób wspierających niezależną weryfikację faktów i wesprzyj naszą działalność.

Więcej informacji o tym jak możesz nas wspierać znajdziesz w zakładce Wesprzyj Pravdę.