Jak wygląda przyszłość kopalń PGG? Kulesza zarzuca rządowi niekonsekwencję.

Minister Woś zapowiedział, że wszystkie 25 kopalń Polskiej Grupy Górniczej będzie mogło wydobywać węgiel do co najmniej 2044 roku. Szybko okazało się, że plany rządu są zupełnie inne.

Jakub Kulesza, konferencja prasowa Konfederacji 29.07.20

Wypowiedź jest prawdziwa, ponieważ Minister Środowiska Michał Woś rzeczywiście przedłużył koncesje wszystkich kopalń PGG, natomiast przedstawiony potem przez rząd program naprawczy dla górnictwa zakładał likwidację dwóch kopalń tej grupy.

Propozycja programu naprawczego

28 lipca wicepremier Jacek Sasin przedstawił górniczym związkom zawodowym propozycję programu naprawczego, jednak nie została ona przez nie przyjęta. Według ustaleń program naprawczy ma zostać wypracowany we współpracy zarządu PGG, związków zawodowych i rządu do końca września br..

Koncesje dla PGG

Niezależnie od woli różnych organizacji, polityki klimatycznej UE, węgiel pozostanie, bo musi pozostać, fundamentem bezpieczeństwa energetycznego Polski, bo tak mamy skonstruowaną energetykę.

Michał Woś 17 lipca 2020

Michał Woś przedłużył 17. lipca pozostałe 9 koncesji dla PGG do 2044 roku. Zaproponowany 28. lipca plan naprawczy zakładał likwidację dwóch kopalń PGG, w tym jednej, której koncesje zostały dopiero przedłużone ? kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Nieprzedłużenie koncesji narzucałoby PGG rozwiązania rządowe bez konsultacji ze związkami zawodowymi. Prowadzone negocjacje nadal mogą skończyć się zadowalającym wynikiem dla związków górniczych. Pojawiły się też plotki, jakoby rząd zakładał wygaszenie PGG do 2036 roku. Są one jednak dementowane zarówno przez PGG, jak i rząd.

Picture of Hubert Supeł
Hubert Supeł
Szeroko pojęta wiedza o błędach poznawczych razem z matematyką, fizyką i astronomią od dawna są moimi pasjami. Obecnie studiuję w Szkole Głównej Handlowej, gdzie poszerzam moje zainteresowania m.in. o ekonomię polityczną w ramach Studenckiego Koła Naukowego Ekonomii Politycznej. W wolnych chwilach gram w szachy oraz piszę wiersze dla siebie i przyjaciół. W Pravdzie pełnię rolę redaktora naczelnego. Kocham spokój i naturę.