Więcej osób umiera w Polsce z powodu samobójstwa niż w wypadkach drogowych?

Niewiele osób wie, że jeżeli chodzi o statystyki, to w naszym kraju więcej osób ginie z powodu śmierci samobójczej niż w wypadkach samochodowych.

Janina Bąk, Onet Rano, 11.05.2021 r. 

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą, ponieważ według statystyk z 2020 roku w Polsce ponad dwa razy więcej osób zginęło z powodu zamachu samobójczego niż w wypadkach samochodowych. 

Samobójstwa w Polsce

W 2020 r. z powodu samobójstwa zginęło w Polsce 5165 osób (4386 ?  mężczyźni, 778 ? kobiety), a w wypadkach drogowych ? 2491.

Liczba zgonów z powodu zamachu samobójczego przekracza liczbę zgonów w wypadkach drogowych nieustannie już od 2012 roku.

Wykres opracowany na podstawie danych Policji

Obecnie liczba samobójstw jest zbliżona do liczby samobójstw z 2001 roku, a zwiększająca się różnica między odsetkiem śmierci spowodowanych samobójstwem a wypadkiem samochodowym jest w sporej mierze wynikiem stale zmniejszającej się liczby śmierci w wypadkach samochodowych. Warto zaznaczyć, że od 2013 roku zmienił się sposób gromadzenia i generowania danych statystycznych dotyczących zamachów samobójczych. 

Polska na tle Europy

Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego w 2018 r. Polska znajdowała się na 14. miejscu pod względem liczby zgonów spowodowanych przez zamachy samobójcze.

Picture of Aleksandra Wrona
Aleksandra Wrona
Wiceprezeska Stowarzyszenia Pravda odpowiedzialna za nadzór nad kwestiami edukacyjnymi, dziennikarskimi oraz za zarządzanie mediami społecznościowymi w naszej organizacji. Swoje bogate doświadczenie zdobywała, pracując w NASK-u, gdzie zajmowała się komunikacją kryzysową i prewencyjną w ramach czołowego zespołu przeciwdziałającego dezinformacji w Polsce. Obecnie przekazuje swoją wiedzę, pisząc artykuły dla Snopes – jednej z największych amerykańskich organizacji zajmujących się fact-checkingiem.