Okłada Tusk i inflacja

Czy Tusk kłamie w sprawie inflacji?

3 sierpnia 2021
Donald Tusk, Twitter, 30.07.2021 r.

Prawdą jest, że inflacja w lipcu wyniosła 5% ? informację taką zamieścił Główny Urząd Statystyczny w ?Szybkim szacunku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2021 roku?. Warto zaznaczyć, że nie są to dane ostateczne, a jedynie szybki szacunek. Jednak czy była to najwyższa inflacja od 20 lat?

Czym jest inflacja?

Inflacja to powszechny wzrost cen towarów i usług. Inflacja na poziomie 5% oznacza zatem wzrost cen o 5% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku.

Inflacja najwyższa od 20 lat?

Inflację na takim samym poziomie jak w lipcu tego roku, czyli 5%, odnotowano także w maju 2011 roku. Ostatnią wyższą inflację odnotowano w 2001 roku, czyli 20 lat temu.

(Nie)jednoznaczny wskaźnik

Sama wartość inflacji nie dostarcza nam danych o ogólnym stanie gospodarki, a jedynie o wzroście cen w gospodarce. Dlatego 5% inflacji w lipcu tego roku nie oznacza, że sytuacja gospodarcza jest identyczna jak w maju 2011 roku, gdy inflacja również wynosiła 5%, ani zbliżona do tej z lipca 2001 roku, gdy inflacja wynosiła 5,1%. 

Do wskaźników makroekonomicznych zalicza się również m.in. stopę bezrobocia, koniunkturę (w handlu, budownictwie, przemyśle), PKB czy przeciętne wynagrodzenie. W 2011 roku stopa bezrobocia rejestrowanego dochodziła nawet do 13,4%, natomiast najwyższa odnotowana wartość w 2021 roku to 6,5%

Przeciętne wynagrodzenie w roku 2011 wynosiło 40 794 zł, a w 2020 roku ? 62 010 zł. (raport GUS za 2021 rok pojawi się w lutym 2022 roku). 

Werdykt

Donald Tusk, Twitter, 30.07.2021 r.

Informację uznajemy za prawdziwą, ponieważ odnotowane w lipcu 5% inflacji (takie samo jak w maju 2011 roku) to najwyższy wynik po 2001 roku. 

Należy pamiętać, że omawiany jest jeden z kilku wskaźników inflacji ? analogiczny miesiąc poprzedniego roku. Przykładowo, badając wzrost inflacji względem poprzedniego miesiąca w bieżącym roku, nie zaobserwowaliśmy tak dużych różnic.

Metodyka

Każda wypowiedź i informacja są kwalifikowane do jednej z czterech kategorii: prawda, fałsz, manipulacja, nieweryfikowalne.

Jako członkowie International Fact-Checking Network (Międzynarodowej Sieci Fact-Checkingowej) dbamy o to, żeby każdy wpis przesztrzegał ścisłej metodyki i spełniał standardy rzetelenego dziennikarstwa.

Certyfikat

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej metodyce zajrzyj do zakładki Jak działamy?.

Wesprzyj Pravdę!

Jeśli zgadzasz się z nami, że rzetelne informacje ratują życie, dołącz do osób wspierających niezależną weryfikację faktów i wesprzyj naszą działalność.

Więcej informacji o tym jak możesz nas wspierać znajdziesz w zakładce Wesprzyj Pravdę.