...
Okładki Więcej osób umiera w Polsce z powodu samobójstwa niż w wypadkach drogowych?

Więcej osób umiera w Polsce z powodu samobójstwa niż w wypadkach drogowych?

Niewiele osób wie, że jeżeli chodzi o statystyki, to w naszym kraju więcej osób ginie z powodu śmierci samobójczej niż w wypadkach samochodowych.

Janina Bąk, Onet Rano, 11.05.2021 r. 

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą, ponieważ według statystyk z 2020 roku w Polsce ponad dwa razy więcej osób zginęło z powodu zamachu samobójczego niż w wypadkach samochodowych. 

Samobójstwa w Polsce

W 2020 r. z powodu samobójstwa zginęło w Polsce 5165 osób (4386 ?  mężczyźni, 778 ? kobiety), a w wypadkach drogowych ? 2491.

Liczba zgonów z powodu zamachu samobójczego przekracza liczbę zgonów w wypadkach drogowych nieustannie już od 2012 roku.

Wykres opracowany na podstawie danych Policji

Obecnie liczba samobójstw jest zbliżona do liczby samobójstw z 2001 roku, a zwiększająca się różnica między odsetkiem śmierci spowodowanych samobójstwem a wypadkiem samochodowym jest w sporej mierze wynikiem stale zmniejszającej się liczby śmierci w wypadkach samochodowych. Warto zaznaczyć, że od 2013 roku zmienił się sposób gromadzenia i generowania danych statystycznych dotyczących zamachów samobójczych. 

Polska na tle Europy

Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego w 2018 r. Polska znajdowała się na 14. miejscu pod względem liczby zgonów spowodowanych przez zamachy samobójcze.