Czy farmaceuta będzie mógł odmówić sprzedaży prezerwatyw? Wyjaśniamy.

Już wkrótce w aptece będzie można legalnie odmówić sprzedaży prezerwatyw.

Agata Szczerbiak, Polityka, „Prezerwatyw nie sprzedam”, 3 listopada 2020

W związku z nowelizacją ustawy o zawodzie farmaceuty, w internecie pojawiła się informacja o tym, że farmaceuta będzie mógł odmówić sprzedaży środków antykoncepcyjnych powołując się na swoje poglądy. Ta informacja jest fałszywa, ponieważ nowelizacja nie wprowadza klauzuli sumienia dla farmaceutów.

Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja?

Przed wprowadzeniem zmian farmaceuta (pod pewnymi warunkami) mógł odmówić jedynie wydania produktu leczniczego:

Ustawa o zawodzie farmaceuty zakłada, że obecnie farmaceuta będzie mógł odmówić wydania także wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Co ważne, może to zrobić jedynie w wyszczególnionych przypadkach, takich jak podejrzenie, że produkt może być użyty w celach pozamedycznych lub w przypadku gdy recepta nie jest autentyczna:

Ustawa nie wprowadza jednak klauzuli sumienia, która mogłaby być podstawą do odmowy sprzedaży prezerwatywy. Fałszywa informacja powstała prawdopodobnie z uwagi na fakt włączenia do ustępu wyrobu medycznego, jednak nie stanowi to realnej podstawy do odmowy sprzedaży środków antykoncepcyjnych ze względu na osobiste poglądy.

Czym jest wyrób medyczny?

Definicję wyrobu medycznego znajdujemy w Ustawie o wyrobach medycznych:

Reakcje środowiska aptekarskiego i prawniczego

Krążącą w internecie fałszywą informację dotyczącą możliwości odmowy sprzedaży środków antykoncepcyjnych skomentował na Twitterze Rzecznik Naczelnej Izby Aptekarskiej i Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej:

Stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej:

Swoje stanowisko na swojej stronie opublikowała także Naczelna Izba Aptekarska:

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami jakoby w procedowanej przez Parlament RP ustawie o zawodzie farmaceuty znalazły się zapisy dotyczące klauzuli sumienia farmaceutów, stanowczo dementujemy te nieprawdziwe informacje i sprzeciwiamy się dalszemu ich rozpowszechnianiu.

Stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomego wprowadzenia klauzuli sumienia do zapisów ustawy o zawodzie farmaceuty.

Jako pierwszy wśród organizacji fact-checkingowych temat zweryfikował portal fakenews.pl. Na szczęście poprawione informacje zaczęły także pojawiać się jako aktualizacje artykułów w gazetach, które powtarzały nieprawdziwą informację.

Picture of Aleksandra Wrona
Aleksandra Wrona
Wiceprezeska Stowarzyszenia Pravda odpowiedzialna za nadzór nad kwestiami edukacyjnymi, dziennikarskimi oraz za zarządzanie mediami społecznościowymi w naszej organizacji. Swoje bogate doświadczenie zdobywała, pracując w NASK-u, gdzie zajmowała się komunikacją kryzysową i prewencyjną w ramach czołowego zespołu przeciwdziałającego dezinformacji w Polsce. Obecnie przekazuje swoją wiedzę, pisząc artykuły dla Snopes – jednej z największych amerykańskich organizacji zajmujących się fact-checkingiem.