Aleksandra Wrona

Jeśli właśnie to czytasz to najprawdopodobniej nie jest to pierwszy raz, kiedy widzisz słowa, które w Pravdzie wyszły spod mojego wirtualnego pióra! Zajmuję się między innymi prowadzeniem i koordynacją naszych profili w mediach społecznościowych oraz współpracą z innymi organizacjami. Bardzo wierzę w moc edukacji. W wolnym czasie studiuję prawo i filologię włoską w ramach MISH na Uniwersytecie Warszawskim. Moją supermocą jest dbanie o doznania kulinarne członków stowarzyszenia.

8
8

Czy protesty spowodują przyrost o 5 tysięcy zakażeń dziennie?

[…] zdaniem specjalistów, ekspertów, także naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy dokonali pracy na modelach,biorąc pod uwagę liczbę uczestników protestów, mamy dzisiaj niestety już nie tylko przypuszczenia, ale i wiedzę, że te protesty wpływają na znacząco większą liczbę zakażeń. Dane zespołu naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego mówią nawet o 5 tysiącach i to nie tygodniowo, nie miesięcznie, a dziennie. Dziennie tyle więcej zakażonych na skutek tych protestów, jakiś czas temu.

Premier Mateusz Morawiecki, Sesja Q&A, 4.11.2020

Wypowiedź uznajemy za fałszywą, ponieważ dane ICM UW, na które powołał się Premier Mateusz Morawiecki, nie wskazują na bezpośredni związek możliwego przyrostu zakażeń o 5 tysięcy dziennie i protestów. Jak w komunikacie przyznało samo Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego „nieuprawnione jest stwierdzenie, że z modelu ICM UW wynika, iż protesty uliczne mogą zwiększyć liczbę stwierdzonych przypadków z 25 tys. na 31 tys.”.

Wyjaśnienie

Komunikat ICM UW został wydany 3 listopada, dzień przed wystąpieniem Premiera Morawieckiego. Jak czytamy, model opracowany przez ICM UW zakładał dwa poziomy skuteczności wprowadzenia stref żółtej i czerwonej:

W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi wpływu aktualnie trwających protestów na rozwój epidemii COVID-19 zespół modelowania epidemiologicznego ICM UW informuje, że w symulacjach założono dwa poziomy skuteczności wprowadzenia stref żółtej i czerwonej na terytorium całego kraju, co przekłada się na prognozowane liczby stwierdzonych przypadków.

Komunikat ICM w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi wpływu aktualnie trwających protestów na rozwój epidemii COVID-19

ICM UW zaznaczyło, że nie są metodologicznie przygotowani, aby uwzględnić protesty jako odrębny czynnik wpływający na liczbę zakażeń:

W obecnym stadium rozwoju modelu nie jesteśmy metodologicznie przygotowani, aby uwzględnić w sposób odpowiedzialny tego typu zgromadzenia jako odrębny czynnik. W związku z powyższym nieuprawnione jest stwierdzenie, że z modelu ICM UW wynika, iż protesty uliczne mogą zwiększyć liczbę stwierdzonych przypadków z 25 tys. na 31 tys.

Komunikat ICM w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi wpływu aktualnie trwających protestów na rozwój epidemii COVID-19

W wywiadzie udzielonym dla „Dziennika Gazety Prawnej” dr Franciszek Rakowski z ICM UW podkreślił:

„Protestów nie ujęliśmy w naszym modelu. Nie liczyliśmy, ile osób wyjdzie na ulice, jak to zmieni sieć kontaktów społecznych ani jak wpłynie na liczbę zakażeń.”

dr Franciszek Rakowski, Dziennik Gazeta Prawna, 5.11.2020

Symulacje

Model ICM UW, na który powołał się Premier Morawiecki, zakładał dwie sytuacje – wyższą i niższą transmisyjność wirusa w miejscach publicznych. Wykresy zostały przygotowane na podstawie danych z 28.10.2020 r i przedstawiają prognozę stwierdzonych przypadków zakażeń od 16 marca aż do końca stycznia.

Wykres zakładający wyższą transmisyjność wirusa w miejscach publicznych:

Dynamiczny wykres stwierdzonych przypadków zakażenia Covid-19 w okresie od 16.03.2020 z predykcją do 31.01.2021

Wykres zakładający niższą transmisyjność wirusa w miejscach publicznych:

Dynamiczny wykres stwierdzonych przypadków zakażenia Covid-19 w okresie od 16.03.2020 z predykcją do 31.01.2021.

Czy protesty nie będą mieć żadnego wpływu na liczbę zakażeń?

Dr Franciszek Rakowski z ICM UW przyznał też, że protesty nie pozostaną bez wpływu na liczbę zakażeń, jednak trudno oszacować ich dokładne efekty:

Na pewno zgromadzenia wpłyną na zwiększenie kontaktów między ludźmi i zmniejszenie dystansu społecznego ‒ dlatego pewnie (ale to nie wynika z wyliczeń) można założyć, że gdzieś pomiędzy tymi dwoma scenariuszami, które pokazaliśmy w prognozie, będzie widać ich efekt. Choć trudno to oszacować. Przy przenoszeniu istotne jest, czy to jednorazowe wydarzenie, czy długotrwałe. Protesty mogą trwać długo. Ale są na świeżym powietrzu i ludzie są w maseczkach, wirus lepiej się przenosi w zamkniętych pomieszczeniach.

dr Franciszek Rakowski, Dziennik Gazeta Prawna, 5.11.2020 Nie ulega wątpliwości, że protesty zwiększają kontakty między ludźmi, jednak nadal nie jest to przesłanką, aby z prognoz przygotowanych przez ICM UW wnioskować, że protesty bezpośrednio przyczynią się do wzrostu zakażeń o 5 tysięcy dziennie.

Wordpress okladki

Dostałeś powiadomienie RCB? Czy po proteście zostaniesz skierowany na przymusową kwarantannę?

W internecie krąży informacja na temat aplikacji STOP COVID, która rzekomo jako narzędzie skierowane przez rząd wobec protestujących ma wysyłać ich na przymusową kwarantannę.

Ta wiadomość jest nieprawdziwa! Aplikacja nie ma uprawnień do nakładanie kwarantanny na użytkowników.

Kto może podjąć decyzję o nałożeniu kwarantanny?

Decyzja o nałożeniu kwarantanny nie może być przekazana za pośrednictwem aplikacji STOP COVID. Kwarantannę może nałożyć jedynie powiatowy inspektor sanitarny prowadzący dochodzenie epidemiologiczne.

Polacy nie ufają władzy?

Rządowe aplikacje pomagające zatrzymać rozprzestrzenianie się covid nie są nowością. Ciekawym spostrzeżeniem jest jednak fakt, że podczas gdy w Polsce aplikację pobrało tylko 2,6% obywateli (dane na dzień 14 października), w Niemczech jest to 22% obywateli (dane na dzień 23 września).

Tylko sygnał.

Spotkania między czyimiś smartfonami (zanotowane przez Bluetooth) nie oznaczają, że między osobami doszło do przekazania wirusa, zwłaszcza teraz, kiedy każdy nosi maseczki.

Wyniki i ostrzeżenia przekazywane przez aplikację STOP COVID należy więc traktować jako sygnał o potencjalnym kontakcie, a nie informację o zakażeniu.

Prywatność?

Obawy o wykorzystanie przez rząd pozyskanych danych niezgodnie z pierwotnym celem są nieuzasadnione. Można natomiast zastanawiać się, co z danymi użytkowników zrobią Google i Apple, na których protokole bazuje polska aplikacja.

Jeśli to właśnie powstrzymuje was przed instalacją, warto zdać sobie sprawę, że obydwu tym firmom udostępniamy już dużo naszych danych, często w pełni się na to zgadzając, np. korzystając z Google Maps.

3
3

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Czy zdelegalizowano prawo do aborcji?

Jeśli 22 października Trybunał Konstytucyjny orzeknie niekonstytucyjność terminacji ciąży z powodu ciężkiego uszkodzenia płodu, tym samym całkowicie zdelegalizuje prawo do aborcji w Polsce.

ofemininpl, Instagram

Informacja jest fałszywa, ponieważ orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 22 października nie delegalizuje prawa do aborcji. Orzeczenie odnosi się do jednego z trzech przypadków, w których można dokonać terminacji ciąży.

Statystyki PAP

Statystyki przytoczone przez PAP na temat aborcji wykonywanych w 2019 roku pokazują, że z 1100 wykonanych aborcji większość, bo prawie 97 procent, była wykonywana z tzw. powodów embriopatologicznych, których zasadność Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjną. PAP zauważa, że statystyki zawierają zaniżoną liczbę wykonanych aborcji, ponieważ część zabiegów jest wykonywana nielegalnie lub poza granicami kraju.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

22 października 2020 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

Art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży […] jest niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrok Trybunały Konstytucyjnego, sygn. akt K 1/20

Kiedy może być dokonane przerwanie ciąży?

Możliwość przerywania ciąży reguluje Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży:

Przerwania ciąży można więc dokonać w trzech przypadkach wymienionych w ustawie. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wskazuje, że niezgodny z Konstytucją jest punkt, który zezwala na dokonanie aborcji w sytuacji dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Na jakie fragmenty konstytucji powołuje się Trybunał Konstytucyjny?

Trybunał Konstytucyjny powołuje się na trzy artykuły konstytucji:

Co dalej?

Jak czytamy w komunikacie TK:

Omawiając skutki orzeczenia Trybunał stwierdził, że ustawodawca ma prawo, jak i obowiązek, dostosować stan prawny do wydanego wyroku, w tym przeanalizować czy obowiązujące rozwiązania prawne w zakresie wynikającego z art. 71 ust. 2 Konstytucji prawa matki przed i po urodzeniu dziecka do szczególnej pomocy władz publicznych są wystarczające w przypadku gdy art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.r. został wyeliminowany z systemu prawnego.

Komunikat TK, 22 października 2020

Dokonanie przerwania ciąży w sytuacji dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu zostało zdelegalizowane. Jak wynika z przytoczonych przez nas statystyk, w 2019 roku był to najczęstszy powód wykonywania aborcji.

Wordpress okladki 1

Tak, obowiązujący Polskę tekst Konwencji Stambulskiej to tekst francuski i angielski

Obowiązujący nasze państwo tekst Konwencji [Stambulskiej przyp. Pravda] to tekst francuski i tekst angielski.

Krzysztof Bosak, konferencja prasowa Konfederacji 27.07.20, dostęp 04.08.2020

Wypowiedź jest prawdziwa, ponieważ Konwencja Stambulska została napisana w dwóch językach – angielskim i francuskim. Są to oficjalne języki Rady Europy, międzynarodowej organizacji rządowej,  która opracowała tekst Konwencji.

W artykule 81  Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencji Stambulskiej) czytamy:

Sporządzono w Stambule 11 maja 2011 roku w językach angielskim i francuskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne, w jednym egzemplarzu, który zostanie złożony w archiwach Rady Europy.

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, Przekład

[English version] Done at Istanbul, this 11th day of May 2011, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe.

Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence