Czy branża futrzarska ma istotne znaczenie dla polskiego eksportu? Weryfikujemy!

Eksport branży futrzarskiej to jest 0,16% polskiego eksportu. To jest 1,3 mld złotych.

Joanna Borowiak, Polskie Radio 24 „Dwie strony”, 21 września 2020

Wypowiedź uznajemy za fałszywą, ponieważ posłanka PiS, przedstawiając dane o eksporcie, powołała się na nieaktualne dane ? sprzed 2017 roku. Według najnowszych danych ONZ z 2019 roku udział branży futrzarskiej w eksporcie jest o połowę niższy.

Wypowiedź Joanny Borowiak (PiS) padła w rozmowie z Wandą Nowicką (Lewica) na temat przegłosowanej 17. września w Sejmie ustawy. Ograniczenia w niej zawarte dotyczą m.in. zakazu hodowli zwierząt futerkowych.

4c. Zabrania się chowu lub hodowli zwierząt futerkowych, z wyjątkiem królika, […] w celach komercyjnych, w szczególności w celu pozyskania z nich futer lub innych części zwierząt.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (Art. 1. ust. 7.)

Posłanka PiS chciała uargumentować projekt ustawy, mówiąc, że branża futerkowa to mało istotny element polskiej gospodarki, gdyż według niej stanowi on 0,16% polskiego eksportu (1,3 miliarda złotych).

Co ciekawe, nowe restrykcje zawarte w przyjętym projekcie dotyczą również innych kwestii związanych z prawami zwierząt np.: całkowitego zakazu wykorzystywania zwierząt w działalności cyrkowej (Art. 1. ust. 10. pkt. c) czy częstszych, obowiązkowych kontroli weterynaryjnych (Art. 1. ust. 16.). 

Użyto nieaktualnych danych?

Dane przytoczone przez posłankę PiS są zgodne z tymi zaprezentowanymi w raporcie Zachodniego Ośrodka Badań Społecznych i Ekonomicznych (ZOBSiE) dotyczącym branży hodowli zwierząt futerkowych z grudnia 2018 roku. ZOBSiE powołuje się na dane pochodzące z raportu przygotowanego przez firmę PWC w 2014 roku i danych GUS z 2016 roku, więc uznajemy je za nieaktualne.

Najaktualniejsze dane o polskim handlu zagranicznym (z 2019 roku) znajdują się na stronie ONZ. Na ich podstawie dowiadujemy się, że wartość eksportu branży futrzarskiej w zeszłym roku wyniosła prawie 179 mln dolarów ? ok. 686 mln złotych. Natomiast całkowity eksport Polski to aż 252 mld dolarów ? ok. 968 mld złotych. Tym samym realny udział branży futrzarskiej w polskim eksporcie to jedynie 0,07%.

Przedstawiamy udział branży futrzarskiej w całkowitym eksporcie i wielkość eksportu futer na przestrzeni ostatnich pięciu lat (dane ONZ).

Jak widać, w tym aspekcie kluczowe jest używanie aktualnych danych ze względu na to, że sytuacja w branży futrzarskiej z roku na rok ulega zmianie.

Uwaga na nieaktualne dane!

Niektóre strony internetowe, podobnie jak posłanka Joanna Borowiak, powołują się na nieaktualne dane w sprawie branży futrzarskiej. Pamiętajmy, żeby zwracać uwagę nie tylko na rzetelność źródeł informacji, ale także na ich aktualność. Warto sprawdzać, z którego roku pochodzą dane i czy od tego czasu nie pojawiły się ich nowsze wersje.

Picture of Hubert Supeł
Hubert Supeł
Szeroko pojęta wiedza o błędach poznawczych razem z matematyką, fizyką i astronomią od dawna są moimi pasjami. Obecnie studiuję w Szkole Głównej Handlowej, gdzie poszerzam moje zainteresowania m.in. o ekonomię polityczną w ramach Studenckiego Koła Naukowego Ekonomii Politycznej. W wolnych chwilach gram w szachy oraz piszę wiersze dla siebie i przyjaciół. W Pravdzie pełnię rolę redaktora naczelnego. Kocham spokój i naturę.